Ne nedir :

arkadasfan

arkadasfan Yazdı...Elmas Nasıl Kesilir ?

08 Aralık 2014 Bu içerik 3.605 kez okundu.

Elmas Nasıl Kesilir ?


Elmas kesimi ustalık gerektiren, zor bir iştir. Genelde kesimin her aşaması için ayrı uzman kişiler çalışmaktadır.

Zamanımızda otomatik makinelerin ortaya çıkmasıyla insan katkısı minimuma indirilmiştir.

Elmas kesiminin aşamaları ve açıklamaları şöyledir.

1) Hint mürekkebi ile işaretleme:

Elmas kesilirken ilk hedef minimum fireyle en iyi pırlantayı ortaya çıkarmaktır. Bunun için ham elmasın ciddi çalışmalarla incelenmesi gerekmektedir. Zamanımızda bilgisayar teknolojisi ile bir adet ham elmastan çıkarılabilecek en büyük iki pırlantayı tespit etmek mümkündür. Ham elmasın şekli ve içinde bulundurduğu yarıklar kesim kararını etkileyen en önemli faktörlerdir. Genelde kesim ustaları elmasın içini daha rahat görebilmek için elmasın üzerinde küçük bir pencere açarlar. Bu pencere sayesinde elmasın içindeki yarıklar daha kolay gözlemlenir. Elmasın ikiye bölüneceği yere karar verildikten sonra, o bölüm Hint mürekkebi ile çizilir.

2) Elması ikiye bölme

Bir sonraki adım elması ikiye bölmedir. Elmas uçlu testere Hint mürekkebi ile çizilmiş yerden çok yüksek devirle elması ikiye bölmeye başlar. Elmasın büyüklüğüne göre bu işlem zaman alır. Elmasın çok hassas gerilme noktaları vardır. Bu noktaların dikkate alınmaması, elmasın dağılmasına sebep olur.3) Yuvarlatma:Yuvarlatma işlemi ham elmasın kemer kısmını, bir başka elmasa sürterek gerçekleşir. Ham elmasın kemer kısmı yuvarlatıldıktan sonra en kaba haliyle taç ve külah bölümleri ortaya çıkar.4) Elmas cilalama - İlk fasetlerYuvarlatılmış elmas, tang denilen ucunda açılı sıkıştırma ünitesi bulunan aparata konulur. Bu aparatın ucuna elmas sıkıştırılır. En temel 8 faset tıraşlanır. Bu bölümde elmas firesi toz olup havaya karışır. Tekrar değerlendirilecek herhangi bir parça ortaya çıkmaz.5) Elmas cilalama - Tüm fasetler

Asıl ustalık gerektiren bölümdür. Külahtan başlanarak, taç kısmına kadar elmasın 57 faseti tıraşlanır. Cilada oluşacak herhangi bir pürüz parlaklığı etkileyecektir. Her fasetin ayna gibi pürüzsüz ve temiz olması gerekmektedir.
“Elmas nasıl yontulmadan kusursuz olmaz ise; insan da acı çekmeden olgunlaşmaz.”

Temperli cami elmasla veya başka bir cisim ile kesinlikle kesemezsiniz elmas ile çizersiniz camı kırmak için darbe uyguladığınız anda cam tuz buz olur deneyiminiz yoksa tehlikelidir temperli camlar en ufak bir darbede un ufak olur 8mm 10 mm camları gazlı elmaslar la kesim yapılır sıradan elmaslarla kesim yapılamaz deneyimi olmayanlar için kör elmasla da kesim yaplılır fakat pul attırısınız camı çizerken en ufak bi atlamanızda elinizdeki camdanda olursunuz isdediğiniz gibi kırılmaz aksine ters yönde kırılır umarım yardımcı olmuşumdur.

Elmasla cam nasıl kesilir ?

Cam kesmek için öncelikle kesilecek camın çizilmesi gereklidir. Çizim için cam elması kullanabilirsiniz. Ancak kesilecek camın yüzeyi temiz olmalıdır. Cam kesmede kullanılacak olan elmasın seçimi önemlidir. Elmasların camın kalınlıklarına göre seçimi çok önemlidir.Elmasların bileylenme açılarına göre çeşitleri bulunmaktadır.


105° 110° 115° 118° 120° 125° 130° 134° 135° 138° 140° 144° 145° 148° 150° 152° 153° 154° 155° 157° 158° 160° 162°

Yukarıda verilen açılar camın kalınlığına göre seçimde kullanmanız gereken bilgileri göstermektedir.Kural olarak ince camlar için küçük açılar , kalın camlar için büyük açılar tercih edilir.Elmasa uygulanacak basınç çok önemlidir , ancak bu işlem el becerisi ve ustalık gerektiren bir husustur. Ancak kural olarak mümkün olan en az baskı uygulayarak cam kesebilmek esastır.
Elmas seçiminde camın düzmü yoksa şekilli mi kesileceği de elmas seçiminde önemlidir.Çünkü düz kesimler için ayrı , şekilli kesimler için ayrı elmas seçimi yapmanız gerekmektedir.

s,

Elmas, yerküre'de bilinen en sert maddelerden biridir, kıymetli bir zinet eşyası olmasından öte onun optik özellikleri, ışığı kırma, yani absorbe etme özelliği, ayrıca diğer sert madenleri yada mineralleri çizme özelliği, birçok sanyaii ve yüksek teknoloji alanlarında kullanılmasında büyük rol oynar. Yunan mitolojisinde "adamas - yani kırılmaz", ingilizce'de Diamond şeklinde isimler alan bu kıymetli taşın bu kadar sert olma özelliği, Karbon elementinde kristalleşme safasındaki dört modifikasyondan biri olan Grafit maddesindeki izometrik moleküllerde simplex pramid adını alan bağlaycı özelliğin bulunmasıdır. Bu yüzden Elmasın sertliği, mineralojide sertlik göstergesi olan Mohs ölçeğinde 10 rakamı ile belirlenir, ayrıca elektrik akımlarına karşı yalıtkan olduğu için izole edici özelliği mükemmeldir. Buna karşın ısı iletkenliği son derece yüksektir.

Yaklaşık 3550 derecelik bir ısı ortamında erime safhasına giren Elmasın başka bir özelliği de, içeri aldığı ışık, yansıttığı ışıktan daha fazladır, bu yüzden ışıkta kırıcı bir rol üstlenir, ayrıca ışını dipers etme, yani beyaz ışınları başka reklere ayırma kabiliyeti çok yüksektir.

Kimileri için saflığı ve sadeliği, kimileri için güzelliği sembolize eden Elmasın özel kesilmiş haline pırlanta denir, tartılmasında ölçü birimi olarak karat kullanılır, 1 karat 200 miligrama eşittir, yani 1 karat'ın esas ağırlığı 0,200 gram olarak kabul edilmiştir, ancak Elmas tamamen yüzdeyüz saf değildir, onu bu kadar cazip ve çekici kılan özelliği ise zor bulunması, saydamlığı, aynı zamanda çok sert ve kalıcı olmasından kaynaklanır.

Elmas, izometrik bir sistemde kristallenir, her karbon atomu kendisini çevreleyen dört karbon atomuyla düzgün biçimde dört yüzlü kristal meydana getirecek şekilde bağlanmıştır, daha doğrusu iki tane kare tabanlı piramidin taban tabana gelmiş şekli görünümündedir... 12 yüzlü ve kübik kristal yapıları da vardır, kristallerin rengi beyaz, kahverengi, siyah veya renksiz olabilir, mineralin içinde yabancı atom bulunması da söz konusu olabilir, fakat her 10.000 karbon atomu başına ancak bir tane yabancı atom bulunur, hatta doğal bir Elmas'ta 100.000 atom başına ancak 1 tane yabancı atom bulunmaktadır.En çok beyaz, sarı, gri, siyah yada mavi olmak üzere değişik renklerde kazanılan Elmas taşının orijinal hali daha çok volkanik kaya kalıntısı olan kimberlit katmanlarında bulunur, yer kabuğunun derin tabakalarında bulunan kimberlit kanallarında Elmasa rastlama olasılığı da yüksektir, ancak yeryüzü kimberlit kayalarında Elmas bulma olasılığı çok düşüktür. Elmasın bazı yer kabuğu hareketleriyle yeryüzüne çıktığı kabul edilmektedir, bazende volkanik yanardağ fışkırmasından sonra lava kalıntılarında, hatta denizlerde yada akarsularda zaman zaman kücük parçacıklar halinde Elmasa rastlamak mümkündür. Elmasın en çok bulunduğu ülkeler Güney Afrika, Avustralya, Endenozya, Güney Amerika, Hindistan ve Avrupanın bazı ülkeleri, ayrıca Türkiye de çok küçük parçalar halinde Elmas bulunmuştur.

Elmas cevheri'nin ilk defa Philinius de Oudere adında bir Avrupalı tarafından keşfedilmesi milat'tan önce 23, ve milat'tan sonra 79 yıllarına dayanır, ancak Avrupa kıtasında Elmasın kıymetli bir taş olarak kabul edilmesi 5'ci ve 6'cı yüz yıllara dayanır, yine o dönemlerden kalma bir Yunan heykelinde yontulmamış küçük bir Elmas taşına rastlanması daha sonra bir tesadüf eseri ortaya çıkmıştır. Aynı heykel şimdi bile Londra arkeoloji müzesinde turistlerin yoğun ilgisini çekmektedir. Elmas taşı 19'cı yüzyıla kadar sadece Hindistan'da bulunuyordu, tarihin en kıymetli cevher taşları yine aynı ülkeden dünyaya yayılmaya başladı.

Daha sonra 1714 yılında Brezilya'da, ve sonra Güney Afrika'da Elmas bulunmaya başladı... ancak Güney Afrika'nın bazı yörelerinde Elmas'ın kazanılması, ticareti, günümüzde bile zaman zaman etnik çatışmalara, savaşlara yol açmıştır, bazı aşiret reisleri'nin çatışmalarda kullandıkları silahları Elmas ticaretinden finans ettikleri iddia edilir, cevherin yoğun olduğu bölgelerde tarlasını, bağını, bahçesini yok parasına kaptıran yerli halk, batılı'ların yöreye cevher taşı yüzünden hakim olduklarının bilincindedirler, ancak onlar için başka bir alternatifin olmadığı da bir gerçektir, maden ocaklarında günlüğü 5-10 dolara çok ağır şartlarda çalışmak zorunda kalan yöre halkı, gidecekleri başka bir iş kapısı olmadığı için bütün bu olumsuzluklara rağmen yabancıların orda kalmasını kabüllenmek zorundadırlar.

Dünyanin birçok ülkesinin tarih sayfalarında çok sayıda efsanevi olaylarla Elmas taşının yakın ilişkisi olduğu gözlenir, Elmasın maddi ve manevi değerinden başka, bazı hastalıklarda tedavi edici gücünden de söz edilir... zaman zaman da zengin hükümdarların, kral'ların erişilmez gücünü, zenginliğini sembolize eden özelliklerinden bahsedilir, dolaysiyle, hala bir çok ülkenin tarihi eserler hazinesinde Elmasın çok önemli bir yeri vardır, bu bağlamda ülkemizde bulunan kaşıkcı Elması'da dünya çapında oldukça ünlüdür.

Elmas cevheri, elden ele bulunduğu ülkelerden batı ülkelerine geçiş sürecinde neredeyse üç kat daha kıymetlenir, Avrupa ülkelerinden Fransa, İngiltere, Belçika başta olmak üzere, Hollanda Elmasın en yoğun işlendiği ülkler arasındadır, özellikle Belçika'nın Antwerpen kenti Elmas ticaretinin ana merkezi konumundadır... Belçika'dan sonra Hollanda'nın Amsterdam kenti Elmasın daha başka bir boyut ve değer kazandığı merkezlerden biridir. Burada büyük bir titizlik içinde kırılan, yontulan hatta çizilen Elmaslar, ya tekrar Belçika üzerinden Amerika'ya, yada uzakdoğu ülkelerine pazarlanır, dünyanın muhtelif yerlerinde Elmas borsaları kurulmuştur. Çok yoğun güvenlik içinde pazarlanan Elmaslar, zaman zaman da soyğunlara, kaçakcılığa, hırsızlıklara maruz kalırlar.

Örneğin bir Elmas çizme atölyesinde görev alacak bir sanatkarın meslek hayatıyla ilgili özgeçmişi mutlaka önceden gözden geçirilir, hatta bazı atölyelerde görev alan işçilerden parmak tırnaklarını sürekli kısa tutması şartı aranır... akşam evine giden bir işçi örneğin, tırnak arasında gizlice her hangi bir Elmas parçacığı dışarı çıkaramasın şeklinde önlemler alınır, bazı atölyelerde ise daha karmaşık, daha yoğun güvenlik önlemleri alınmıştır.

Bugüne kadar bulunan en büyük Elmasın değeri 3106 karat'tır, Cullian ismini alan Elmas, en büyük Elmas olma özelliğini ancak yüzyıl kadar taşıyabildi, daha sonra Rus kökenli bir Elmas ustası onu ikiye ayırarak herbiri 1530 karat değerinde iki ayrı pırlanta taşı elde etti, ve sonra pırlantanın bir tanesine ingiliz kralilçesi Elizabet sahib oldu, ve diğeri krallığın 50'ci yılı hediyesi olarak Tayland kralına taktim edildi. Dünyanın diğer ünlü pırlanta ve sahipleri arasında Sancy, Tiffany, Kohi Noor, Nassak, İran Şahı ve Toscaner gibi isimler yer almaktadır.
Yorumlar

Henuz yorum eklenmedi ilk ekleyen siz olun .Yorum Ekle
b