Ne nedir :

arkadasfan

arkadasfan Yazdı...Müteahhitlik Yetki Belgesi İşlemleri

09 Aralık 2014 Bu içerik 3.646 kez okundu.

Müteahhitlik belgesi sorgulama http://yambis.csb.gov.tr/MuteahhitSorgu.aspx adresinden yapılmaktadır.


Diğer tüm bilgilere ve eklere

http://www.csb.gov.tr/iller/ankara/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=4525http://www.csb.gov.tr/iller/ankara/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=4525

bu adresten ulaşabilirsiniz

Müteahhitlik Yetki Belgesi İşlemleriMÜTEAHHİTLİK YETKİ BELGESİ NUMARASI VERİLMESİ İŞLEMİ

16.12.2010 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 01.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine istinaden, ilimizde ikamet etmekte olan gerçek (şahıs) ve tüzel kişilere (şirketler), yapı müteahhidi yetki belgesi numarası, Müdürlüğümüzce verilmektedir.

GERÇEK KİŞİ (ŞAHIS ADINA) MÜRACAAT EVRAKLARI:
1) Dilekçe (Ek:1)
2) Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Başvuru Formu (Doldurulup imzalanacak) (Ek:2)
3) Kayıtlı olduğu ticaret yada sanayi odasından müracaat yılına ait oda sicil kayıt suretinin aslı
4) Vergi levhası fotokopisi (internet çıktısı da kabul edilmektedir)
5) Halk Bankası “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 118 Gelir Kod No’lu Hesabı’na Yatırılmış 1.000 TL (bin türk lirası) dekontunun aslı (İşlem Halk Bankasının bütün şubelerinden yapılabilmektedir.)

TÜZEL KİŞİ (LTD, A.Ş, ADİ ORTAKLIK VE ORTAK GİRİŞİMLER İÇİN) MÜRACAAT EVRAKLARI:
1) Dilekçe (Ek:3)
2) Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Başvuru Formu (Doldurulup imzalanacak) (Ek:2)
3) Kayıtlı olduğu ticaret yada sanayi odasından müracaat yılına ait oda sicil kayıt suretinin aslı
4) Ticaret sicil gazetesinin aslı yada odlar borsalar birliği onaylı sureti
5) Vergi levhası fotokopisi (internet çıktısı da kabul edilmektedir).
6) Halk Bankası “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 118 Gelir Kod No’lu Hesabı’na Yatırılmış 1000 TL (Bin türk lirası) dekontunun aslı (İşlem Halk Bankasının bütün şubelerinden yapılabilmektedir.)

GEÇİCİ MÜTEAHHİTLİK NUMARASI (ŞAHIS VE KOOPERATİFLER) İÇİN MÜRACAAT EVRAKLARI:
Toplam inşaat alanı 500 m2 yi geçmeyen daha önce müteahhitlik yapmamış sadece bir yapı için ve kooperatiflere müteahhitlik numarası verilmektedir.
1) Dilekçe (Ek:3)
2) Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Başvuru Formu (Doldurulup imzalanacak) (Ek:2)
3) Şahıslar için nüfus cüzdanı fotokopisi (İkametgâh adresi ANKARA olmalıdır)
4) Nüfus cüzdanı fotokopisi
5) Halk Bankası “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 118 Gelir Kod No’lu Hesabı’na Yatırılmış 300 TL (üçyüz türk lirası) dekontunun aslı (İşlem Halk Bankasının bütün şubelerinden yapılabilmektedir.)
Kooperatifler için makbuz, dilekçe, başvuru formu dışındaki gerekli belgeler müdürlüğümüze müracaat sırasında temin edilecektir.

Dilekçe ve ekleri ile Müracaat 1. Katta Genel Evrak servisine yapılacaktır. Yapılan işlemler sonucundan bilgi, dilekçede belirtilen adrese gönderilecektir.

GEÇİCİ USTALIK BELGESİ VERİLMESİ İŞLEMİ:

16.12.2010 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 01.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine istinaden, geçici ustalık belgesi, ilgili idaresince (Belediye) veya Müdürlüğümüzce verilmektedir. Müdürlüğümüze müracaatlarda:

Geçici Ustalık Belgesi Verilen Alanları öğrenmek için tıklayınız.

Geçici Ustalık Belgesi Müracaat Evrakları:

1) Dilekçe (Ek:4)
2) Daha Önce yanında çalışılan Müteahhitçe düzenlenmiş referans mektubu (16.12.2010 tarihinden önce olacak şekilde) (Ek:5a) ve (Ek:5b); ya da sosyal güvenlik kuruluşundan alınacak belge
3) 2 adet vesikalık fotoğraf. (arkasında kişi ad-soyadı yazılacak)
4) Halk Bankası “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 119 Gelir Kod No’lu Hesabı”na Yatırılmış 30 TL (otuz türk lirası) dekontu (İşlem Halk Bankasının bütün şubelerinden yapılabilmektedir.)

Dilekçe ve ekleri ile Müracaat 1. Katta Genel Evrak servisine yapılacaktır. Yapılan işlemler sonucundan bilgi, dilekçede belirtilen adrese gönderilecektir.

Müteahhitlik Numarası Sorgulama/Öğrenme:

Müteahhitlik Numarası www.csb.gov.tr internet sitesinden öğrenilmektedir.

Sırayla;

www.csb.gov.tr
--> Uygulamalar
--> Müteahhit Müelif Bilgi Sistemi
--> YAMBİS (Mavi Ekran)
--> Vatandaş Girişi
--> Müteahhit Sorgulama
--> Vergi No veya TC Kimlik No ile Sorgulama
başlığı altında müteahhit sorgulama işlemi yapılması gerekmektedir.

Şahıs Firmaları hem TC No ile hem de Vergi numaraları ile,
Şirketler ise Vergi Numarası ile
sorgulama yaptığında Müteahhitlik Numarasına ulaşılacaktır.
Müteahhitlik Numarasının olduğu ekran çıktısını kullanabilir, baskı alabilirsiniz.

NOT: Müteahhitlik Numarası çıktısı İl Müdürlüğümüzce alınmamaktadır.


EKLER:

Ek 1: Gerçek Kişi (Şahıs) Adına Yetki Belgesi Müracaat Dilekçesi
Ek 2: Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Başvuru Formu
Ek 3: Tüzel Kişi (Şirket) Adına Yetki Belgesi Müracaat Dilekçesi
Ek 4: Geçici Ustalık Yetki Belgesi Dilekçesi
Ek 5a: Referans Mektubu (Referans veren firma dolduracak)
Ek 5b: Referans Formu (Başvuru sahibi doldurup firmaya verecek)

Yorumlar

Henuz yorum eklenmedi ilk ekleyen siz olun .Yorum Ekle
b