Haberler :

arkadasfan

arkadasfan Yazdı...Sera atıklarının değerlendirilmesi, sera atıklarının geri dönüşümü, sera atıklarından enerji üretimi

17 Aralık 2014 Bu içerik 4.356 kez okundu.Sera atıklarında biyogaz ve organik gübre üretilecek

Antalya Kumluca Belediyesi, sera atıklarından biyogaz, organik gübre ve biyokömür üretecek tesis için çalışma başlattı.

Antalya Valiliği'nin desteği ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA)'nın öncülüğünde yapılacak tesisle, hem sera atıklarının değerlendirilmesi hem de çevre kirliliğinin önüne geçilmesi planlanıyor. Ülke genelindeki diğer sera bölgeleri için de örnek olacak 75 milyon TL değerindeki projeyi, Türk-Danimarka ortaklı firma inşa edecek. Projenin protokolü 12 Aralık 2011 tarihinde Antalya Valiliği'nde düzenlenen törende imzalanmıştı.

Belediye ekipleri tesis için atık toplama merkezinde düzenleme çalışması yaptı. Alanda yapılan çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, yıllık 200 bin ton sera atığı değerlendirilerek, biyogazdan elektrik enerjisi ile yan ürün olarak biyokömür, kompost gübre ve sıvı gübre elde üretilecek tesisin çalışmalarına başladıklarını belirtti. Şu andaki mevcut atık toplama merkezinde önceden toplanan atıkların başka bir yere naklinin kısa sürede tamamlanacağını dile getiren Çetinkaya, çalışma sonunda ilgili firmaya yer teslimi yapılacağını söyledi.

Çetinkaya, şunları söyledi: "Sera atıklarını değerlendirmek için Antalya Valiliği koordinesinde belediyemiz, BAKA ve T-Energy firmasıyla 12 Aralık 2011 tarihinde protokol imzalamıştık. Protokolün ardından T-Energy firmasıyla imzalanan sözleşme gereği, şu anda belediyemizce sera atıkları toplama alanında daha önceden var olan atıklar başka bir yere nakil ederek ay sonunda ilgili firmaya alanı boş bir şekilde teslim edeceğiz. Firma atık toplama merkezinde 6 ay içinde yaklaşık 4 milyon liralık yatırım yaparak öncelikle zemini betonla kaplayacak. Tesis yaklaşık iki yıla kadar faaliyete geçecek. Çalışmalarımızı çok hızlı bir şekilde yürütüyoruz. İlgili firmanın da biran önce işe başlamasını istiyoruz."

(CİHAN)

* * * * * * *


Tarımsal (bitkisel ve hayvansal) atıkların enerji üretiminde kullanılmasıD r . M i t h a t D i r e k

S e l ç u k Ü n i v e rs i t e s i Z i r aa t F a k ü l te s i

Tarım Ekonomisi BölümüTürkiye'de tarımsal atıklarla ilgili net bir envanter bulunmamaktadır. Bitkisel ve hayvansal atıklar, diğer atık türleri ile birlikte Avrupa Birliği mevzuatıyla uyumlaştırılmış ve 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı resmi gazete ile yürürlüğe girmiş olan "Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ekinde tanımlanmıştır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı ortaklığında bir çalışma yapılarak, bu tür atıkların envanterinin ortaya konması gerekmektedir. Böylece potansiyel bilineceğinden dolayı, tarımsal atık tesislerinin planlaması ve atıkların değerlendirilmesi mümkün olacaktır.

Ancak görülen odur ki Türkiye'de, özellikle sera bölgelerinde ciddi oranlarda bitkisel atıklar ortaya çıkmaktadır. Bugüne kadar bu konuda ciddi bir girişim Kumluca Belediyesi tarafından yapılmakta olan sera atıkların değerlendirilmesine yönelik tesistir ( http://www.kumluca-bld.gov.tr/projeler.php?fd=53 ). Henüz tamamlanmamasına karşılık, tesisin yapılıyor olması, tarımda meydana gelen atıkların enerji üretiminde kullanılabileceğini göstermektedir. Kumluca'da yapımına devam edilen tesiste, ilçenin büyük bir sorunu olan sera atıklarının geri dönüşümünü sağlamak amaçlanmıştır. Belediye girişimleri ile kurulacak tesiste sera atıkları olan bitkisel materyallerin işlenerek kompost haline getirilmesi ve gübre elde edilmesi planlanmaktadır. Bu arada meydana çıkan biyogazın da elektrik enerjisi üretiminde kullanılması düşünülmektedir.

İlçeye iki yönlü katkı sağlayacak benzer tesislerin, diğer sera bölgelerinde de planlanması ve yatırım programlarına alınması gerekir. İkinci bir atık ise hayvancılık faaliyetleri sonrası ortaya çıkanlardır, buradan da biyogaz yoluyla enerji elde edilmesi ve torf üretimi gerçekleşmektedir.

Sistem teknik olarak hayvan dışkıları ve bitkisel atıkların bakteriler tarafından parçalanması sonrasında ortaya çıkan metan gazının kullanılması ilkesine dayanmaktadır. Bu sistemde hayvan ve bitkisel atıkların sürekli olması sonucunda, bitmez, tükenmez bir yenilenebilir enerji kaynağı ortaya çıkmaktadır. Sistemde iki ayrı depo kullanılmaktadır. Bu yöntemin ilkel formlarının eski dönemlerden bu yana kullanıldığı bilinmektedir. Yanmış çiftlik gübresinin esasını da, biriktirilmiş atıkların kendiliğinden torf şekline gelinceye kadar çürümesi ve deform olması ilkesine dayanmaktadır.

Dünyada uzun yıllardır üzerinde çalışılan enerji üretimi ve ekonomik kullanımı konuları, atıklardan enerji üretimi konusunu da 1950'li yıllardan bu yana gündeminde tutarak geliştirmektedir. Sürdürülebilir ya da yeşil enerji olarak adlandırılan, fosil kaynaklar dışındaki kaynaklardan enerji eldesi o kadar hızla yayılmaktadır ki Dünya'da bunun öncüsü olan Danimarka, 2050 yılında enerji ihtiyacının tamamını fosil yakıtlar olmaksızın karşılamayı hedeflemektedir. Diğer taraftan atıklardan da enerji üretimi, sadece metan gazının kullanımı boyutunda dar bir kullanım alanı meydana getirmemektedir. Türkiye'ye örnek olacak şekilde tarımsal atıklardan enerji üretimi konusunda öncü olan AB'de, Avrupa Endüstriyel Biyoenerji Girişimi (EIBI) biyolojik atıklardan 7 farklı formatta enerji üretiminin yapılabildiğini bildirmektedir. Bunlar; atıkların gazlaştırılması, biometan gazı üretilmesi, kullanılmış yakıtların atıklarının yeniden kullanımı (biocrude), etanol ve diğer yüksek alkollerin yakıtlara karıştırılması, şekerden hidrokarbon yoluyla ve alglerden elde edilen enerjiler olarak gruplandırılabilir ( http://www.waste-management-world.com/articles/print/volume-12/issue-6/features/biowaste-driving-fuels.html ). Sistem, hepsinde biyolojik atıkların ve çöplerin değerlendirilmesi ilkesine dayanmaktadır. Türkiye'de bu sistemlerden etanol kullanımı konularında ve yapılan atıksu tesislerinin çamurlarından metan gazı elde edilmesi ve kullanılması konularında çalışmalar bulunmaktadır. Şüphesiz fosil yakıtların giderek azalması ve fiyatının artması sonucunda biyolojik yöntemlerden de enerji üretimi ve kullanımı yaygınlaşacaktır. Özellikle tarımsal faaliyetler sonrası meydana gelen atıkların değerlendirilmeleri, yeni yeni gündeme taşınan uygulamalar olmaktadır. Oysa ekonomik gelişme yoğun ve artan bir enerji kullanımını gerektirmektedir.

Dünyada bu tür tesisler göz önüne alındığında, gelişmiş ülkelerin biyogaz üretim tesisleri bağlamında da gelişme gösterdiği ve teknoloji ürettiği görülmektedir. Dünyada fosil kaynaklı enerjilere göre sürdürülebilir bir enerji döngüsü oluşturması bakımından tarımsal atıkların biyoenerji kapsamında kullanılması üzerinde önemle durulması gereken bir konudur.--
İlk' Sera Atıklarından Enerji Santrali'nin İnşaatı
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKA) 2011’den itibaren yatırım süreçleri takip ve koordine ettiği Antalya’nınKumluca İlçesi’nde sera atıklarından elektrik üretim santrali yatırımında inşaat aşamasına gelindi. 35 milyon Avro yatırım bedeli ile Türkiye’nin ilk sera atıklarından biyokütle enerji santrali yatırımı olan proje çevreci özellikleri ile dikkat çekiyor. Projeyi Antalya’nın önde gelen firmalarındanSevindik Group iştiraki olan T-Energy firmasıgerçekleştirecek. İnşaatına Mart 2014’te başlanacak projenin 2014 yılı sonunda tamamlanması öngörülüyor.

Kumluca’da Türkiye’nin İlk Sera Atıklarından Biyokütle Enerji Santrali Yatırımı’nda inşaat aşamasına geçilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirten BAKA Genel Sekreteri Tuncay ENGİN, tesisin 10 MW kapasite ile kurulacağını ve yılsonunda elektrik üretimine başlanarak tesisin işletmeye alınmasının hedeflendiğini söyledi.Kumluca’daki projenin en önemli paydaşlarından birisininKumluca Belediyesi olduğunu ve başından beri projeye büyük destek verdiğini söyleyen Tuncay ENGİN, BAKA’nın sera atıklarından biyokütle enerjisi yatırımını Haziran 2011’den itibaren takip ve koordine ettiğini bu süreçte projeyle ilgili kurum ve kuruluşlarla 100’ün üzerinde toplantı yaptıklarını belirtti.

2011 yılı Aralık ayında dönemin Antalya Valisi ve BAKA Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ALTIPARMAK’ın öncülüğündeAntalya Valiliği, Kumluca Belediyesi ve BAKA arasında imzalanan protokolün projede dönüm noktası olduğunu hatırlatan BAKA Genel Sekreteri Tuncay ENGİN, projenin bu noktaya gelmesine katkı sağlayan Antalya Valisi ve BAKA Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin ÖZTÜRK’e, Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin ÇETİNKAYA’ya ve proje sahibi Sevindik Group bağlı şirketi T-Energy Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Ünal SEVİNDİK ve ortağı Özel SÖĞÜT’eteşekkür etti.

PROJE TAMAMLANDIĞINDA SERA ATIKLARINDAN 80 MİLYON KWH ELEKTRİK ÜRETİLECEK

Türkiye’nin Sera Atıklarından İlk Biyokütle Enerjisi Santrali Projesinin sahibi Sevindik Group Yönetim Kurulu BaşkanıEkrem Ünal SEVİNDİK, önümüzdeki Mart ayı içinde inşaata başlanacağını ve projeyi 2014 yılında tamamlamayı hedefledikleri müjdesini verdi. SEVİNDİK, “Proje tamamlandığında yıllık 80 milyon kWh elektrik üretilecek. Bu yatırım ile sera atıklarının içinde bulunan ve çevre için büyük tehdit oluşturan karbon, azot, fosfor gibi atmosfere sera gazı salınımı sağlayan gazlar çevreci bir yöntemle giderilecek. Sera atıklarının yaymış olduğu kötü kokular da giderilmiş olacaktır. Ayrıca kurulacak 10 MW’lık tesisimizde, ülkemiz ekonomisi cari açığını büyüten önemli kalemlerden enerji maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlanacak” dedi.

Antalya’nın önde gelen şirketlerinden Sevindik Group Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Ünal SEVİNDİK, Kumluca’daki projeyi kendilerinin devralmasından önce biyogaz tesisi olarakplanlandığını, ancak sera atıklarının değerlendirilmesi konusunda yaptıkları araştırma ve yurt dışı ziyaretlerinden sonra, tesislerinde kullanılacak teknolojide değişime gittiklerini söyledi. SEVİNDİK, “Başlangıçta tesisimizde biyogaz sistemi ile çalışacak 5 MW’lık bir santral kurulması öngörülüyordu. Artık sera atıklarından elde edilecek elektrik enerjisi verimini yükselten biyokütle yakıtlı sisteme geçme kararımızla birlikte tesisin kapasitesi 10 MW’a yükselecek. Bu kararı vermeden önce dünyada bu konuda en iyi uygulama örneklerinin olduğu İspanya, Hollanda, Almanya ve ABD’nin çeşitli eyaletlerine gittik, tesisleri yerinde inceledik. Bizim yapacağımız tesis, inşallah onların hepsinden daha ileri olacak, dünyada ve Türkiye’de sera atıklarını değerlendirmesi konusunda öncü olacak. Tesisimizde sera atıklarının yanı sıra diğer bitkisel atıklar da değerlendirilebilecek” diye konuşmasını sürdürdü.

ANTALYA, ISPARTA VE BURDUR’UN KALKINMA AJANSI BAKA’YA TEŞEKKÜR

Kumluca’da Türkiye’nin ilk Sera Atıklarından Biyokütle Enerji Santrali Projesi’nin sahibi T-Energy firması Yönetim Kurulu Başkanı SEVİNDİK, projenin bu noktaya gelinceye kadar birçok aşamadan geçtiğini belirterek şöyle devam etti: “Projede Antalya, Isparta ve Burdur’un kalkınma ajansı BAKA’yı her zaman yanımızda bulduk. Yatırım süreçlerinde her aşamada bize destek oldular, devletimizin kurumları arasında koordinasyon ve iletişimi sağladılar, bize yol gösterdiler, her zaman moral ve cesaret verdiler. Kendilerine başta BAKA Genel Sekreteri Tuncay ENGİN ve Antalya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Alaattin ÖZYÜREK ve uzman personel olmak üzere çok teşekkür etmek istiyoruz. Yatırımın bundan sonraki aşamalarında da BAKA’yı yanımızda görmek ve kendilerinden destek almak istiyoruz.”

Ekrem Ünal SEVİNDİK projenin bu noktaya gelmesine Antalya Valileri’nin büyük katkı sağladığını belirterek, projenin başladığı dönemdeki Antalya Valisi Dr. Ahmet ALTIPARMAK ile halihazırdaki Antalya Valisi ve BAKA Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin ÖZTÜRK’e teşekkür etti.

BELEDİYE PROJENİN EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİ ARASINDA

Sevindik Group Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Ünal SEVİNDİK, Kumluca’daki projelerinde inşaata Mart 2014’te başlanacağını hatırlatarak, projenin bu noktaya gelinceye kadar birçok önemli aşamayı geçtiğini söyledi. Ekrem Ünal SEVİNDİK, sözlerine şöyle devam etti:

“Projemizde Kumluca Belediyesi’nin büyük payı ve projeye özel ilgisi var. Başkan Hüsamettin ÇETİNKAYA’nın bu proje ile 2005’den beri yoğun bir şekilde ilgilendiğini öğrendik, kendisinin bu konuda bizden önce de bir çok çalışma ve çabası var, projenin çevresel ve ekonomik değerinin çok farkında ve bize her zaman büyük destek veriyor. Kumluca Belediyesi’nin imkanlarını da projemizde yer yer kullanıyor ve işbirliğine gidiyoruz. Bu vesile ile Kumluca Belediyesi’ne projemize bugüne kadar vermiş olduğu destek için çok teşekkür ediyoruz.”

Sevindik Group Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Ünal SEVİNDİK, Kumluca’da yapılacak projede arazi alım işlemlerinitamamladıklarını, yatırımın finansmanı için gerekli imzaların atıldığını söyledi. SEVİNDİK, “Projemiz inşaatına Mart ayı içinde başlayacağız. Şu an içinde sera atıklarının işleneceği yüksekliği 38 metre olan dev bir reaktör siparişi verdik. Bu reaktör yaklaşık 10 katlı bir apartman yüksekliğinde olacak. 2014 yılı inşaatımızda etap etap çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye sözlerine tamamladı.(17,02,2014)

K: Baka org tr

* * * * * * *


Bir ilk:Sera atıklarına çözüm getirecek dev proje..


Antalya Valiliği'nden Sera ve Tarla Atıkları Genelgesi

Antalya Valiliği'nden Yapılan Açıklamada, Sera ve Tarla Atıklarının Gelişigüzel Atılması ve Yakılmasının Sağlık Sorununa Yol Açabileceği Belirtilerek Vatandaşlar Uyarıldı.

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, sera ve tarla atıklarının gelişigüzel atılması ve yakılmasının sağlık sorununa yol açabileceği belirtilerek vatandaşlar uyarıldı. Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada; üretimde kullanılan gübre ve zirai ilaç ambalaj ve kutularının çevreye rastgele atılması suretiyle toprak ve su kirliliğine sebebiyet verildiği ve ayrıca görüntü kirliliğine yol açıldığı müşahade edildiği ve zirai ilaç ambalaj ve kutularında da insan ve diğer canlılar için hayati sorunlara yol açabilecek kimyasallar bulunduğu vurgulanarak gerekli önlem alınması istendi. Antalya Valiliği; konuyla ilgili genelgeyi, Büyükşehir Belediyesi, İlçe kaymakamlıkları, İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Tarım Müdürlüğü, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü, İl Mahalli İdareler Müdürlüğü, Ziraat Odası Başkanlığı ile Çevre Vakıf ve Dernekleri'ne gönderdi. Genelgede, "Yaygın ve yoğun örtü altı yetiştiriciliği yapılan Antalya'da sera ve tarlalarda üretimden artan bitkisel atıkların arazi kenarlarına yığılarak bekletildiği ve kuruma işleminden sonra yakıldığı, sonrasında meydana gelen yoğun dumanın sağlık sorunlarına yol açabilecek boyutlara ulaştığı müşahade edildiği belirtildi. Genelgede ayrıca bu tür bitkisel atıkların dere yataklarına, orman içleri veya yol kenarlarına atılması sonucunda ise yangın, bitkisel hastalıkların yayılması gibi başka sorunlara neden olabileceği ifade edildi. Genelgede, sera atıklarının değerlendirilmesi suretiyle tarımda sürdürülebilirliğe katkı vermek için sera atıklarından yararlanabilmek gerektiği belirtildi. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucu sera atıklarından kompostlaştırma, biyogaz elde etme ve biyokütle işlemlerinin uygulanması suretiyle yararlanma imkanı olduğu anlatılan genelgede, bütün bu işlemlerin "Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine" uygun biçimde yerine getirilmesinin yasal bir gereklilik olduğu hatırlatıldı. Genelgede ayrıca, "Nitekim BATEM (Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü)'nün kendi ürettiği bitki atıklarını kompost yapmak suretiyle değerlendirmekte olup kompost çiftlik gübresine yakın değerde bitki besin maddeleri ihtiva etmesinden dolayı tarımsal üretim sonucu ortaya çıkan bitki atıklarının belirli bir yerde toplanması ile bu materyallerden yararlanılması ekonomik faydanın ötesinde çiftçilerin bu atıkları gübreye dönüştürmeleri, ucuz girdi temini imkanını sağladığı gibi verimliliklerini de artıracağında tereddüt bulunmamaktadır" denildi. Genelgede, bitkisel atıkların yukarıda anılan işlemlere tabi tutulmasını sağlamak amacıyla toplanacakları yerlerin Mahalli İdareler tarafından belirlenip kompost yapımı, biyogaz elde etme ve biyokütle olarak yararlanma yöntemlerinden hangisinin uygulanacağının kararlaştırılacağı anlatıldı. Toplama ve değerlendirme işleminin çevre mevzuatına uygun yapılıp yapılmadığı hususunun Çevre ve Orman İl Müdürlüğü'nce denetleneceği belirtilen genelgede şöyle denildi: "Bu konuda organizasyon ve tesis kurma hususunda Belediyeler, Mahalli İdare Birlikleri, İl Özel İdaresi ve üretici birlikleri iş birliğine gidecekler. Tarımsal faaliyetlerde kullanılan zirai ilaç atıklarında Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nin Ek-7 listesinde tanımlanan faaliyetler sonucunda tehlikeli atık üreten (atığı oluşturan) gerçek ve tüzel kişilerin, anılan Yönetmeliğin 9. maddesinde yer alan "atık üreticisinin yükümlülükleri" başlığı altında belirlenen hükümlere uyulacak ve ayrıca faaliyetleri sonucu tehlikeli atık üreten çiftçilerin ve işletmelerin atıkları yine yönetmeliğin hükümlerine göre ilgili Bakanlıktan lisans almış tehlikeli atık taşıyıcıları aracılığı ile lisanslı geri kazanım ve lisanslı bertaraf tesislerine gönderilmesi sağlanacaktır. İl ve İlçe tarım müdürlüklerince, zirai ilaç bayilerinde yapılan denetimlerde kullanılan ambalaj malzemelerinin mutlaka geri dönüşümlü olması konusunda ilaç bayileri uyarılacak, yönlendirecek ve denetlenecektir." Genelgede ayrıca, mevzuatına göre işlem tesisine yönelik Çevre ve Orman İl Müdürlüğü'nce gerekli denetim ve yönlendirme yapılacağı hatırlatıldı. Buna göre; kimyasal gübre ve zirai ilaç ambalaj atıklarının çevreye zarar vermeden bertaraflarının sağlanması amacıyla diğer katı atıklardan ayrı bir yerde toplanması ve değerlendirilmesi sağlanacaktır. Üreticiler ortaya çıkan boş ambalajları köy muhtarlıkları ve belediye başkanlığınca belirlenen yerlere bırakmak zorundadır. Ambalaj malzemelerinin geri dönüşüm ve imhasının sağlanması için gerekli önlem belediye ve muhtarlıklarca alınacaktır. Uygulama birliğinin sağlanması bakımından Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İlk Kademe Belediye Başkanlıkları, İlçe Kaymakamlıkları, İlçe ve Belde Belediye Başkanları ile köy muhtarlıklarıyla ivedi olarak koordinasyon toplantıları yapılarak çalışmalar yakından takip edilecektir." Açıklamada ayrıca, belirtilen kurallara aykırı davrananlar ile çevreyi kirleten kişi ve kuruluşlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri gereğince işlem yapılacağı belirtildi. (AT-HO-Y)

* * * * * * * *
Sera atıkları kalkınma ajansı desteğiyle ilk kez enerjiye dönüşüyor Yatırım tutarı 30 milyon euro olan Türk- Danimarka ortaklığında gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk sera atıklarından biyogaz ile elektrik üretimi projesi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’

K e z b a n K A R A B O Ğ A

İSTANBUL - Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsıyor. Bugüne kadar proje teklif çağrısı kapsamında 187 projeyi sözleşmeye bağladı. Doğrudan faaliyet desteği kapsamında desteklediği 44 faaliyetle birlikte bu projelere yaklaşık 48 milyon lira mali destek aktardı. Kalkınma ajanslarının yatırım tanıtım çalışmalarının yanı sıra önemli görevlerinden birisi de bölgeye yatırım yapmayı planlayan veya mevcut yatırımcılara yatırım öncesine, yatırım sırasında ve yatırım sonrasında bürokratik süreçlerde yardımcı olmak. ‘Tek durak ofisi’ yaklaşımı ile çalışan BAKA, bugüne kadar bölgesinde pek çok projenin hayata geçirilmesine aracılık etti. BAKA, yatırım destek ofisleri (YDO)’lar aracılığıyla 2011 ve 2012’de 240 milyon liralık yatırımı bölgesine çekti. Yatırım destek ofisleri aracılığıyla bin 801 danışmanlık hizmeti verdi. 480 firmaya yerinde ziyaret etti. Firmalar tarafında yaşanan 73 problemin çözümüne destek oldu.

BAKA’nın yatırım destek ofisleri aracılığıyla gerçekleştirilmesine destek olduğu projeler arasında ilgi çekici örnekler var. Türk -Danimarka ortaklığında 30 milyon euro yatırımla gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk sera atıklarından biyogaz ve elektrik üretim tesisi projesi BAKA aracılığıyla gerçekleştirdi.

Yaklaşık 100 bin dekar sera bulunan Kumluca ve çevresinde söküm sonrası yaklaşık 400 bin ton sera atığı oluşuyordu. Ortaya çıkan karbon, azot ve fosfor çevreyi kirletiyor. İşte bu projeyle yılların sorunu çevreye zararlı sera atıklarından biyogaz ile elektrik enerjisi üretilecek, biyokömür, kompost gübre ve sıvı gübre ürünü elde edilecek.

Yatırım tutarı 38 milyon lira olan Isparta’nın ilk 5 yıldızlı oteli Barida Hotels’in inşaatı için gerekli ÇED raporu, turizm teşvik belgeleri, Hazine teşviği, inşaata başlama ruhsatı alım işlemlerini de BAKA takip etti. Antalya’da 13 milyon liralık hayvancılık projesinin hayata geçirilmesinde karşılaşılan bürokratik engeller BAKA YDO’lar aracılığıyla aşıldı. Ummanlı Stone World International şirketi, BAKA’nın koordinasyonuyla mermer sektöründe Isparta’ya 3 milyon dolarlık yatırım yaptı. Firmanın 8 aydır almaya çalıştığı ÇED raporu, BAKA’nın aracılığıyla alındı.

BAKA’nın çalışma sloganının “Mutlu Yaşam Bölgesi: Batı Akdeniz” olduğunu söyleyen Batı Akdeniz Genel Sekreteri Tuncay Engin, “2014-2023 Bölge Planı’nın çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. Verilecek destekler ve stratejiler için kaynak olacak 10 yıllık yeni bölge planında Batı Akdeniz’in ana gelişme eksenlerini ‘Tarımda Modernizasyon ve Kırsal Kalkınmanın Sağlanması‘, ‘Turizmin Çeşitlendirilmesi ve Yaygınlaştırılması‘, ‘Sanayide Rekabetçiliğin Artırılması‘, ‘Ulaşım ve Lojistik Altyapısının Artırılması‘ ve ‘Sürdürülebilir Çevre ve Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi’ olarak belirledik” dedi.

Bilgisayar ve robot yönetimli “Ön Boylama Sistemi” geliştirdi

Gülbudak Gıda, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı‘nın mali desteğiyle ‘bilgisayar ve robot kontrollü ön boylama sistemi’ kurdu. Boylama ürünü ölçeklerine göre sınırlandırma, ayırma anlamına geliyor. Gülbudak Gıda’nın kurduğu robot sistemi, saatte 20 ton elmayı çap yani kalibre, gramaj, renk ve tat açısından ayırma özelliklerine sahip. 1 milyon liraya mâl olan projenin hayata geçirilmesi için Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 400 bin lira kaynak aktardı. Gülbudak Gıda, bu yeni yatırımla Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda ve Fransa’ya ihracat yaptı.

1.5 milyon dolarlık yatırımla pasta altı kek üretimine başladı

HASTEL Gıda, geliştirdiği 1.5 milyon dolarlık ‘pasta altı kek üretimi’ projesinin 980 bin liralık dilimini BAKA’ya sundu. BAKA, projeyi onaylayarak projeye 320 bin lira kaynak aktardı. HASTEL Gıda bu destekle, bin m2 kapalı alanda bilgisayar destekli “pasta altı kek” üretimine başladı. Şirket, şimdi kalkınma ajansı desteğiyle kurduğu tesiste günde 7 bin 200 adet pasta altı kek üretiyor. Ürettiği keklerin büyük bir bölümünü Almanya, İsviçre, Avusturya, Belçika, Fransa, Bulgaristan, Irak, Romanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) ihraç ediyor.

MGK Metal, atık mermeri ihracat ürününe dönüştürdü

MGK Metal, BAKA desteğiyle bölgede mermer üretimi sonrası ortaya çıkan atık mermer parçalarından dekoratif mermer eklentileri üretti. Bütçesi 150 bin lira olan projeyle bilgisayar kontrollü CNC ve karot makinesi alındı. MGK Metal kurduğu bu üretim sistemiyle Burdur Beji, Bucak Traverteni ve Isparta Beji mermeri atıklarından yılda 31 bin 200 adet dekoratif eklenti parçası üretmeye başladı. Şirketin cirosu bu üretimle 350 bin liradan 1 milyon 800 bin liraya yükseldi. Atık malzemeyi ihracat ürününe dönüştürer şirket ilk ihracatını Irak’a yaptı. Şimdiki hedefi Avrupa.

Sebat Kozmetik, papatya ve zambak kökü yağını ihraç edecek

Sebat Kozmetik, papatya ve zambak kökünden yağ çıkarmak için 6 ana damıtma (distilasyon) ve 3 yardımcı cihazdan oluşan üretim sistemi kurdu. BAKA’nın 230 bin lira mali kaynak sağladığı sistem 169 m2’lik alanda inşa edildi. Cihazların prototipini de kendisi geliştiren şirket Keçiborlu’da 700, Dinar’da 3 bin 500 dekar’ın bir kısmında ve anlaşmalı çiftçilikle papatya ve zambak üretimi gerçekleştirecek. BAKA’nın desteklediği projeyle şirket gülyağının ardından papatya ve zambak kökü yağı çıkarıp ihraç etmeyi hedefliyor.

Yüzde 100 yerli malı yürüyen merdiven üretiyor

AKE Asansör Malzemeleri şirketi, ileri teknoloji ile yürüyen merdiven sistemleri kurmak için 2 milyon 800 bin lira bütçeli proje geliştirdi. Şirket, yatırımın 698 bin 650 lirasını BAKA’ya proje olarak sundu ve ajanstan 348 bin 556 lira mali destek aldı. Projeyle 5 bin 700 m2’lik üretim tesisinde Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli yürüyen merdiven ve bant sisteminin üretimi gerçekleştirildi. Şirketin projeyle Türkiye’de yürüyen merdiven ve bant sistemlerindeki 680 milyon dolarlık ithalat tersine çevrilmek ve yılda 340 yürüyen merdiven üretmeyi hedefliyor.

* * * * * * *

Sera atıkları geri dönüşümde

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından hazırlanan projeyle sera atıklarının ekonomiye kazandırılması çalışması yürütülecek. Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sefai Bilgin, 'Sera Bitki Atıklarının Peletlenmesi ve Bazı Teknik Faktörlerin Pelet Kalitesi ve Maliyeti Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi' projesini TÜBİTAK'ın, 204 bin lira ile desteklediğini söyledi.

BİLİMSEL LİTERATÜRE GİRECEK
Projede, seralarda bitkisel üretim sonucu ortaya çıkan ve ciddi oranda çevresel kirliliğe neden olan bitki atıklarının pelet formunda katı yakıta dönüştürülmesinin planlandığını bildiren Bilgin, peletlerin sera ve evsel ısıtmalarda kullanılabilirliğinin araştırılacağını belirterek, "Bilimsel literatüre önemli katkı sağlayacak" dedi

* * * * * *


Sera atıkları çevreye zarar veriyor

Türkiye'nin örtü altı üretiminde lider kentlerinden Antalya'da, sera atıklarının yakılarak bertaraf edilmeye çalışılması çevre kirliliğinin yanında birçok sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor.

ZEHİR SOLUYORUZ

Antalya'nın Demre ilçesinde vatandaşlar, her türlü sera atığının gösterilen yerlerde biriktirilip yakılmasından yakındı. İlçede yaşayan Kadir Şahin isimli vatandaş, "Zehir soluyoruz. Evimizde bile rahat nefes almakta zorlanıyoruz" derken, Muharrem Soydaş isimli vatandaş çevre kirliliği açısından olmaması gereken bir durumla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı Prof.Dr. Bülent Topkaya, özellikle plastiklerin hammaddesinin petrol ve türevleri olduğunu, genelde biyolojik olarak parçalanabilir özellikte olmadığını vurgulayarak fenol, amin, ester ve antioksidanların yanma gibi bir etki sonunda kontrolsüz olarak çevreye yayılmasının söz konusu olduğunu belirtti. Prof.Dr. Topkaya, "Kontrolsüz, açık alanda yakma sonucunda plastiklerin yapısında bulunan kimyasal katkı maddeleri ortama yayılır. Özellikle PVC'lerin açıkta yakılması çok ama çok zararlıdır" dedi.

Prof.Dr. Topkaya, yanma sırasında ortaya çıkan gazların baş dönmesi, baş ağrısı, refleks yavaşlaması, zihinsel fonksiyonlar ile görme keskinliğinin bozulması, kanser, büyüme kusurları, DNA yapısında bağışıklık, üreme ve sinir sistemlerinde bozukluk, akciğer rahatsızlığı, solunum yollarında tahriş gibi rahatsızlıklara davetiye çıkardığına değindi. Topkaya, her türlü plastiğin açık alanlarda yakılmasından kesinlikle kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Yanma sırasında hakim rüzgar yönünün yerleşim alanlarını etkilemesi durumunda vatandaşların uyarılması, pencerelerin kapatılması ve çocukların uzaklaştırılması gerektiğinin altını çizen Prof.Dr. Topkaya, "Plastikler ayrı şekilde toplanıp sıkıştırıldıktan sonra geri dönüşüm firmalarına gönderilmelidir" diye konuştu.

(İHA)

* * * * * *

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) 2011 Mali Destek Programı’ndan hibe desteği sağladığı projeyle Antalya’nın Alanya İlçesi’nde sera atıklarını işleyerek elektrik, sıcak su ve organik gübre dönüşümü yapacak biyogaz tesisikurulacak. Toslak- Hacıkerimler-Yeniköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, projesinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Alanya’nın Toslak Köyü’ndeki törene Antalya Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Eski Başkanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, Alanya Kaymakamı Hulusi DOĞAN, Antalya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bedrullah ERÇİN, Toslak- Hacıkerimler- Yeniköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa ÖZEN, Alanya ilçe müdürleri, belediye başkanları, kooperatif üyeleri ve diğer ilgililer katıldı. Törende BAKA adına Antalya Yatırım Destek Ofisi (YDO) Koordinatörü Koordinatörü Alaattin ÖZYÜREK, Proje Yönetim Birim Başkanı Sinan MESUTER ve uzman Fehmi DÜNDAR yer aldı.

Toslak’ta yapılacak biyogaz tesisi, 1 milyon 268 bin 530 liraya mal olacak. BAKA tarafından 382 bin 827 lirası hibe olarak tesise destek verilecek. Tesisi verilecek hibe için Toslak- Hacıkerimler- Yeniköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi paketleme tesislerinde düzenlenen törende hazırlanan protokol, BAKA Antalya YDO Koordinatörü Alaattin ÖZYÜREK ile Toslak- Hacıkerimler- Yeniköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa ÖZEN tarafından imzalandı.

PROJE İLE ÇEVREYE ZARARLI 40 BİN TON ATIK ENERJİ OLACAK

Protokole göre, Toslak- Hacıkerimler- Yeniköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından 15 bin metrekare alana 'Sera Atıklarından Entegre Enerji Üretim Tesisi' kurulacak. Tesisin altyapı çalışmalarına bu ay kooperatif tarafından başlanılacak ve kurulması da Ağustos ayında ihale ile bir firmaya verilecek. 8 ayda tamamlanması planlanan tesisten yılda 2 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi, 2 milyon 340 bin kilovatsaat ısıl enerji ve 3 bin 261 ton granül gübre ile 20 bin 30 ton sıvı gübre elde edilmesi öngörülüyor. Proje ile hasat dönemi sonunda seralardan çıkan tarımsal atıkların çevreye verdiği zararların bertaraf edilmesi hedefleniyor.

Toslak- Hacıkerimler- Yeniköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa ÖZEN, bölgedeki köylerde yaklaşık 15 bin dekar alanda üretim yapılan seralardan hasat dönemi sonunda yaklaşık 40 bin ton atığın dere kenarlarına dökülerek çevre kirliliğine neden olduğunu kaydetti. Derelere dökülen atığın kış aylarında sel suları ile taşınarak denizi ve sahili kirlettiğini ifade eden ÖZEN, bunun için çevreye zarar vermemek için bu projeyi geliştirdiklerini söyledi.

Proje sayesinde hem enerji elde ederek ekonomiye katkı sağlayıp hem de tarımsal atıkların çevreye zarar vermesini engelleyecek tesisin Alanya tarımına yeni bir ivme kazandıracağını söyleyen ÖZEN, “Bölgede domates ve salatalık seraları yaygın. Bu seraların atıkları tesiste toplanacak. İlk etapta biyogaz elde edilecek. Daha sonra da elde edilen biyogaz ile tesiste elektrik enerjisi üretilecek. Tesiste toplanan katı atık ise organik gübre olarak seralarda kullanılacak” dedi.

Antalya YDO Koordinatörü Alaattin ÖZYÜREK ise, BAKA olarak çevresel duyarlılığı bulunan ve katma değer artışı sağlayan bu tür projelere destek verdiklerini belirtti. Projenin Alanya ve bölge ekonomisine büyük bir katkı sağlayacağını söyleyen ÖZYÜREK, biyogaz tesisinin çevre açısından da çok önemli olduğunu vurguladı. ÖZYÜREK, BAKA’nın hibelerin yanı sıra, Batı Akdeniz’in ekonomik kalkınması için önemli çalışmalar yaptığını, bunlar arasındabölgenin yatırım imkanlarının tanıtılması, bölgeye yatırım çekilmesi ve yatırımcıların sorunlarının çözülmesiolduğunu belirterek, örnekler verdi. ÖZYÜREK, BAKA’nın böyle projelere destek sağlamaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, projenin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

‘KALKINMA AJANSLARI GÜZEL ÇALIŞMALAR YAPIYOR’

Antalya Milletvekili Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, tarımın Türkiye çapında sürekli geliştiğine dikkat çekerek Toslak- Hacıkerimler- Yeniköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin bölge için önemli olduğunu söyledi. Çiftçiye bu tür projelerde hibe destekler verildiğini hatırlatan Milletvekili ÇAVUŞOĞLU, “Ülkemizde 26 kalkınma ajansı kuruldu. Bu ajanslar birkaç yıllık olmalarına rağmen, başarılı ve önemli çalışmalar yapıyorlar. Antalya, Isparta ve Burdur’un kalkınma ajansı olan BAKA da başarılı çalışmaları ile dikkat çekiyor. İşte az önce Antalya YDO Koordinatörü arkadaşımız bölgeye kazandırdıkları 2 yatırımı örnek verdi. Bu yatırımların devamının gelmesini diliyorum” diye konuştu.

Tarımda iyi tarım uygulamalarının yayılmasının sevindirici olduğunu belirten ÇAVUŞOĞLU sözlerine şöyle devam etti: “Eskiden 3 köyün birlikte kooperatif kuracaklarını ve bu şekilde enerji üretecek bir tesis kuracaklarını söyleseler kimse inanmazdı. Ama artık bunların gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Tarımda artık klasik yöntemlerden vazgeçilmesi gerekir. Herkes iyi tarım uygulama sertifikası almalı. Tarımın kalkınması için, gübre, kapalı devre sulama, paketleme gibi yarısı hibe olarak destek olarak veriliyor. Ancak iyi ürün üretemezsek satılmasını sağlayamayız. Şu an ise örnek bölgeyiz. İyi üretim yapıp birlikte pazarlayalım.”

Toplantının son bölümünde BAKA hibesinden yararlanacak biyogaz tesisi için hazırlanan protokol imzalandı. Projenin 8 aylık dönemde tamamlanarak faaliyete geçmesi hedefleniyor.

* * * * * * * *
çeşitli bitkisel sera atıklarının yonga levha üretiminde değerlendirilmesi

https://books.google.com.tr/books?id=MPN_AgAAQBAJ&pg=PA20&lpg=PA20&dq=%C3%A7e%C5%9Fitli+bitkisel+sera+at%C4%B1klar%C4%B1n%C4%B1n+yonga+levha+%C3%BCretiminde+de%C4%9Ferlendirilmesi&source=bl&ots=EH3Gzn88Q0&sig=iaacGn5Q6HbrGN-4Zw_T6lAfD2o&hl=tr&sa=X&ei=_N-RVJ38KI27aeqEgJAJ&ved=0CCAQ6AEwAQ#v=onepage&q=%C3%A7e%C5%9Fitli%20bitkisel%20sera%20at%C4%B1klar%C4%B1n%C4%B1n%20yonga%20levha%20%C3%BCretiminde%20de%C4%9Ferlendirilmesi&f=false

Yorumlar

Henuz yorum eklenmedi ilk ekleyen siz olun .Yorum Ekle
b