Ne nedir :

arkadasfan

arkadasfan Yazdı...SGK 4/B BAĞKUR PİRİM BELİRLEME

09 Mayıs 2014 Bu içerik 1.183 kez okundu.

5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (b) BENDİ
KAPSAMINDA SİGORTALI SAYILANLARIN AYNI KANUNUN 80 İNCİ MADDESİNE
GÖRE PRİME ESAS GÜNLÜK KAZANÇLARINA İLİŞKİN BEYAN FORMU

5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesine göre prime esas günlük kazanç olarak, aynı
Kanunun 82 nci maddesi ile belirlenen günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartı ile
bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olarak işyerlerimde çalıştırdığım
sigortalıların prime esas günlük kazancının en yükseğinden az olmamak üzere
………………….YTL prime esas günlük kazanç belirlemiş bulunmaktayım. 5510 sayılı Kanuna
göre alınacak primler yönünden belirlediğim tutarın 30 katı üzerinden tahakkuk yapılmasını, beyan
ettiğim prime esas günlük kazanç tutarının değiştirilmesi hususunda yeniden beyanda bulununcaya
kadar ödeyeceğim primlerin bu beyanım esas alınarak belirlenmesini arz ederim.


Adı Soyadı
İmza/Tarih
Sosyal Güvenlik Sicil No (T.C. Kimlik No) :
Bağ No :
SSK Sicil No :
Adres/Telefon :

Not : Prime esas kazanç beyan formu;
- 01/10/2008 tarihinden önce 1479, 2108 ve 2926 sayılı kanunlara tabi olup
sigortalılığı halen devam edenler,
- 01/10/2008 tarihinden önce 506 sayılı Kanunun 85 inci 1479 sayılı Kanunun 79 uncu
maddelerine göre isteğe bağlı sigortalılığı devam edenler,
- 01/10/2008 tarihinden önce 506 sayılı Kanunun mülga 86 ncı maddesine göre
topluluk sigortasına tabi avukat ve noterler,
- 01/10/2008 tarihinden sonra ilk defa Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(b) bendine tabi olanlar,
tarafından doldurulacaktır.

Yorumlar

Henuz yorum eklenmedi ilk ekleyen siz olun .Yorum Ekle
b