Ne nedir :

arkadasfan

arkadasfan Yazdı...​PROGRAMLAMA DİLLERİ VE ÖZELLİKLERİ

10 Mayıs 2014 Bu içerik 2.014 kez okundu.PROGRAMLAMA DİLLERİ VE ÖZELLİKLERİ
Bilgisayarın ilk bulunduğu yıllarda, program komutları makine dilinde kodlanarak amaç programlar yazılmaktaydı.Programcı bellekteki alanların tanımlanması, deyim ve verilerin adreslenmesi ve atamaların yapılması gibi pek çok gereksiz işlemi yapmak zorundaydı.Bilgisayarlar gelişerek daha karmaşık olunca “amaç programlar” yazmak verimsiz olmaya başlamıştı. Makine dilinde program yazmanın güçlüğü üzerine, kaynak programlar makine diline çevrilebilecek şekilde sembolik dillerle yazılmaya başlandı. Böylece çeşitli amaçlara yönelik BASIC, FORTRAN....gibi sembolik programlama dilleri geliştirildi.Bu dillerde, makine koduna çevrilebilecek şekilde birtakım sembol, deyim veya komutlar kullanılmıştır. Makine diline göre, yazılışları kolaydır.Ancak bu dillerde yazılmış kaynak programların, makine diline çevrilme, yani derleme veya yorumlama işlemlerinden geçmesi gerekmektedir.
Genel olarak bugüne kadar kullanılan programlama dilleri şunlardır:


· Basıc
· Fortran
· Turbo C++
· Pascal
· Avenue
· Microsoft Access

· Delphi
· VBasic
· Perl
· XML
· HTML
· Jawa

· C
· V C++
· Power Builder
· Jawa script
· VB Script
· Borland C
· ........


FORTRAN (FORmula TRANslater):
İşleme yönelik bir dildir.İşleme yönelik dillerde, yazılım kuralları çok ayrıntılıdır. Nokta, virgül, boşlukların yeri ve sırası önemlidir.kullanılan en eski dillerden biridir. Bu dilde yazılmış deyimler matematik formüllere benzerlik gösterirler.Mühendislik, bilimsel ve matematik uygulamalarında yaygın olarak kullanılmıştır.
BASIC (Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code):
Eğitim amacıyla geliştirilmiştir.FORTRAN dilinin bazı özelliklerini almakla birlikte veri giriş ve çıkış işlemleri kolay bir dildir.Rapor dökümanları için uygun değildir.Daha çok ticari ve bilimsel amaçlar için kullanılmıştır.
Assembly:
Assembly, öncelikle bir programlama dilidir. Ve aslında bizim bilmediğimiz, ama onu bir çok yerde kullandığımız bir dildir. Assembly bir entegre programlama dilidir. Ve bir çok cihazın içinde kendi assembly dili ile yazılmış programlar çalışmaktadır. Assembly ile yazılmış programları yorumlayan programlara ise assembler denir. Biz sitemizde daha çok intel x86 serisi mikroişlemciler üzerinde duracağız. Eğer istek gelirse piyasada kullanılan diğer işlemcilerden 6502 ve 6800 Motorola işlemcileri üzerinde de durabiliriz.Assembly, alt seviyeli bir dildir. Yani makine diline en yakın dil assemblydir. Bu da assembly dilini oldukça güçlü kılar. Oldukça karmaşık bir dil olmasının yanısıra assembly programlamaya başladıktan sonra işlerinizi daha kolay halledebileceğinizi göreceksiniz. Ancak assembly alt seviye bir dil olmasının verdiği özellikten dolayı oldukça uzun kodlamalar sonunda istenilen işlemi yapabilir. Örneğin C'de ekrana karakter yazmak içn kullandığımız bir printf "yazı" komutu için assemblyde 5-6 satırlık bir kodlamaya ihtiyaç duyulur.

TURBO PASCAL:
PASCAL programlama dili 1968 yılında Niklaus Wirth tarafından geliştirilmiş yüksek seviyeli bir programlama dilidir. Bu dilin Turbo Pascal versiyonu, günümüzde mühendislik, ticari ve bilimsel alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Turbo Pascal, özellikle program yazmada sağladığı büyük kolaylıklardan dolayı çok yaygın olarak kullanılan bir dil haline gelmiştir. Turbo Pascal’ da yazılan programlar daha kısa, anlaşılması kolay ve çok hızlı olarak çalışırlar. Özellikle GOTO komutunun zorunlu olmaması ve bu komuta gerek duyulmamasından dolayı programın okunması kolaylaşmakta ve çalışma hızı artmaktadır.
Turbo Pascal ‘ın programcıya sunduğu en önemli özellik; Programcı kendisine gerekli olan ve her yerde kullanılması gereken program parçalarını (unit) bir defa hazırladıktan sonra bu program parçalarını başka programları içerisinde çok kolay bir şekilde kullanabilmekte ve istediği şekilde veri tipleri tanımlayabilmektedir.Bu şekilde programın daha esnek ve daha kısa sürede tamamlanması sağlanmaktadır.
Turbo Pascal’ ın diğer bir önemli özelliği ise program yazma işlemleri için hazırlanan editör’ ün esnek olması, programların makine diline anında çevrilmesi, hata bulma ve hataları düzeltme işlemlerinin pratik ve hızlı olarak yapılmasına imkan vermesidir.

C Dili:
C programlama dili, günümüzde en yaygın kullanılan dillerden biridir. C dili, COBOL, FORTRAN, PL/I gibi eski programlama dilleri grubuna dahil edilemeyeceği gibi, Ada, Modula 2 gibi yeni sayılabilecek dil grubuna da girmez.
C dili, klasik programlama dilleri kavramlarının, yeni, basit ve kolay kullanılır bir şekilde sağlandığı pratik bir dildir. C' nin popülaritesi daha çok UNIX'inki ile ilişkilidir, çünkü C, ilk olarak, UNIX dünyasının programlama dili olarak ortaya çıkmıştır. Bu popülarite, kişisel bilgisayarların çoğalması ve bunlar üzerindeki güçlü derleyici ile programlama ortamlarının kullanılabilir hale gelmesinden sonra daha çok artmıştır.
'C' Dili,genis amacli programlama dili olarak Dennis Ritchie tarafından 1972 yılında geliştirildi ve PDP-11 üzerinde uyarlan di. UNIX' in işletim sisteminin sistem dili olarak geliştirilmiştir. UNIX'in yapımcısı Ken Thompson UNIX'i geliştirirken
ASSEMBLER ve B dilini kullanmıstı. C ise B dilinin yarattığı sınırlamaları ortadan kaldırmak icin tasarlanmıştır. İlk amacı işletim sisteminin yazılımı olduğu için cevre birimlerine, makine adreslerine ve belleğe kolaylıkla erişim imkanı sağlar.

Programlamacı için , programlama dili büyük önem taşımaktadır. Genel olarak yüksek seviyeli programlama dilleri ( basic, pascal vb.) düşük seviyeli programlama dillerine (Assembler) tercih edilmektedir. C genellikle bir orta seviyeli bilgisayar dili olarak adlandırılır.Orta seviye,olumsuz bir anlama sahip değildir: Bu,C' nin BASIC ya da PASCAL gibi üst seviyeli bir dilden daha zayıf, kullanımı zor ya da az gelişmiş olduğu anlamına gelmez. Yine bu C' nin bir bilgisayarın okuyabildiği gerçek makine kodunun sembolik ifadesi olan Assembler dili gibi düşük seviyeli bir dile benzediği anlamına da gelmez. C orta seviyeli bir dildir, çünkü yüksek seviyeli dillerin unsurlarıyla Assemblerin fonksiyonlarını birleştirir.

C dilinin genel özellikleri şu şekildedir:
Orta seviyeli bir dildir. Yazılan C kodu ile makine kodu arasında bağlantı kolaylıkla kurulabilir.
Sistem programlama dilidir. Bugün işletim sistemleri , derleyiciler, editörler gibi sistem programlarının hemen hepsi yoğun olarak C kodu içermektedir. Ancak sistem programlamanın dışında da birçok uygulamada C verimli olarak kullanılabilir.
Algoritmik bir dildir. Yalnızca dilin sintaks ve sematik yapısını bilmek yetmez. Problemleri çözebilecek bir algoritma bilgisine de ihtiyaç duyulur.
Diğer diller arasında Taşınabilirliği en fazla olanlardan biridir.
İfade gücü yüksek ve okunabilirlik özelliği kuvvetli bir dildir.
Çok esnektir. Bu yüzden programcının hata yapmayacak bir bilgiye ve deneyime sahip olması gerekir.
Atomik bir dildir.C de alt programlama tekniği ileri düzeyde kullanılmaktadır.
Güçlü bir dildir. Tasarım özellikleri çok iyidir. C ‘ye ilişkin yapıların ve operatörlerin bir kısmı daha sonra diğer diller tarafından da benimsenmiştir.
Verimli bir dildir. C programları seviyesi dolayısıyla daha hızlı çalışır.
Doğal bir dildir. C Bilgisayar sisteminin çalışma biçimiyle uyum içindedir.
Eğitimi zor bir dildir. Öğrenebilmek içindiğer dillerden daha fazla çaba gerekir.
Yapısal bir dildir.
C ++ ile nesne yönelimlilik özelliğine de sahip olmuştur.


C++ :
Nesneye yönelik programlama dilidir.
Birçok kişi C++ dilinin sadece C dilinin bir uzantısı ya da gelişmiş bir türü olduğuna inanır. Gerçekte C dili C++ dilinin atası olsa da, C++ yeni bir dildir ve C dilinden daha üstündür.
Programcıların C dilinden C++ diline geçmek istemelerinin nedeni, C++ dili ile nesneye yönelik programlamanın mümkün olmasıdır. Aslında C++ tamamen nesneye yönelik bir programlama dili değildir, nesneye yönelik programlamayı destekler ve nesneye yönelik olmayan kısımları da vardır. C++, C ve Objective C dillerinin özellilerinin birleştiği bir programlama dili olarak düşünülebilir, her iki dilin özelliklerini almış olduğu için oldukça geniş bir dildir.
İki dilin de özelliklerini içermesinin avantajları ve dezavantajları vardır. Zaten çok güçlü bir programlama dili olan C dilinin gücünü nesneye yönelik programlama tekniklerinin kullanılmasına izin vererek ile daha da arttırır fakat öğrenilmesi C dilinden daha zordur, özellikle daha önce nesneye yönelik programlama ile tanışık olmayan programcılar kendilerini farklı bir programlama mantığı içinde bulabilirler.
C++ dili C dilini ve ANSI C standardını tamamen destekler ve C dili gibi taşınabilir. Fakat değişik yazılım firmalarının C++ programlama paketlerinin bu standart özelliklerden başka C ve C++ dillerini genişleten özellikleri ve kütüphane fonksiyonları vardır ve bunların kullanımı programcıların işlerini kolaylaştırır fakat kaynak kodun taşınabilirliğini azaltır.
Nesneye yönelik programlamanın bir avantajı da takım çalışması yaparak büyük projelerin geliştirilmesini kolaylaştırmasıdır. Her programcı projenin bir kısmını geliştirebilir ya da daha önce benzer amaçlı bir proje için üretilmiş kodları kullanabilir. Daha sonra bu modüller aynen lego ev yapar gibi birleştirilerek proje oluşturulur. Programcılar tek başlarına büyük program geliştirmek yerine genel amaçlı program modülleri geliştirerek bunları kendi projelerinde kullanmak isteyen başka programcılara satabilirler.
Fakat şunu da düşünmek gerekir ki nesneye yönelik programlama (NYP) mucize yaratamaz. Yapısal programlama teknikleri kullanılarak yazılmış iyi bir program, NYP teknikleri kullanılarak yazılmış kötü bir programdan daha iyidir. Nesnelerin ve nesneye yönelik programlamanın daha ayrıntılı tanımlarını notların ikinci kısmında bulabilirsiniz.

Visual C++ :
Visual C++, C ve C++ dillerinde program geliştirilmesini sağlayan, profesyonel yazılımcılar tarafından çok tercih edilen bir araçtır. (Aslında Visual C++, Visual Studio adlı yazılım geliştirme ortamının bir parçasıdır. Visual Studio içinde Java ve Visual Basic dillerinde program yazmak da mümkündür.)
Visual C++'da, bir yazılım uygulamasını meydana getiren tüm unsurların oluşturduğu bütüne Workspaceadı verilir. Bir workspace, bir veya daha fazla proje (Project) içerebilir. Proje ve workspace kelimelerini aynı anlamda kullanabiliriz.

VİSUAL BASİC:
Windows altında çalışan bir programlama sistemi olan visual basic Windows tabanlı uygulamalar yazmak isteyen herkes için heyecan verici bir atilimdir.Visual Basic (VB ) , olay güdümlü program yapısı ve kullanımı kolay görsel araçlarıyla , Windows grafiksel ortamının tum avantajlarından yararlanarak , güçlü uygulamaları kısa surede yazmanıza olanak verir.

VB programlama sistemi , Windows ' un karmaşıklığını şaşırtıcı derecede basite indirgeyerek , Basic dilinin bilinen yeteneklerini , görsel tasarım araçlarıyla birleştirir. VB basitlik ve kullanımda kolaylık sağlarken Windows ' u ideal bir çalışma ortamı yapan performanstan ve grafiksel özelliklerden de fedakarlık etmez. Menüler , yazı tipleri , iletişim kutuları , kaydırma yapabilen metin kutuları ve daha birçok grafiksel eleman kolayca tasarlanabilir.

.Veri giriş özellikleri sayesinde , pek çok bilinen veri tabanı formatı için size , veri tabanı ve front-end uygulamalar yaratma olanağı verir.
.OLE ile birlikte , MS Word kelime işlemcisi , MS Excel spreadsheet ve MS Project is projesi planlama sistemi gibi uygulamaların işlevsel özelliklerinden de yaralanmamızı sağlar.
.Bitirdiğiniz uygulamanız , bir run -time dinamik baglantılı kütüphane kullanan (DLL) ve serbestçe dağıtımını yapabileceğiniz gerçek bir .EXE dosyası haline getirilebilir.

Olay güdümlü programlamanın yaptığı , her adimi değişmez sıra ile izleyen programlar yazmaktansa , kullanıcının eylemlerine (ORNEGIN BIR KOMUT SECMEK , BIR PENCEREYE TIKLAMAK , YA DA FAREYI HAREKET ETTIRMEK ) yanıt veren programlar yazmaktır . Programcı , bir program yazmak yerine , kullanıcın başlattığı olaylarla tetiklenen , işbirliği içinde çalışan mini programlardan oluşan uygulamalar oluşturur.

VBScript (Visual Basic Script):
VisualBasicScript, JavaScript gibi script diller, HTML’ ye ek olarak tasarlanmıştır. Bu diller ile programlar HTML içine yazılır ve Web sayfasının interaktif ve dinamik olmasına hizmet ederler. VBScript eklenmiş sayfalar bu dili destekleyen listeleyiciler (browserlar) tarafından görüntülenebilir. Mevcut listeleyiciler (browserlar) arasından sadece Internet Explorer VBScript desteğine sahiptir. HTML dökümanı içindeki scriptleri ayırıp (parse), işletmek (process) -bu dili destekleyen- listeleyicinin (browserın) sorumluluğundadır.
DELPHİ:
Delphi, Borland’ ın derleyici teknolojisindeki en iyi yanlarını alan, bunları Borland’ın veritabanı teknolojisindeki en iyi yanlarıyla birleştiren ve yeni görsel programlama araçlarını kullanan yeni, özgün bir üründür. Bu özellikleriyle karma bir ürün olan Delphi, programcılara hem standart uygulamaları hem de işlemci/sunucu uygulamalarını hızlı hazırlama imkanını eşi görülmemiş bir biçimde sağlamaktadır. Başka bir deyişle, Delphi, Borland’ın derleyici ve veritabanı teknolojilerini güçlü bir araçta biraraya getirmek amacıyla görsel araçlardan yararlanan bir üründür.
Delphi’ nin varlığı üç nedene dayanır:
. Dünyanın güçlü ve uzmanlaşmış bir istemci/sunucu aracına ihtiyacı var.
. Programcılar, karmaşık projeleri kısa zaman dilimi içinde bitirebilmek için görsel araçları kullanmaya gerek duyarlar.
. Birçok programcının aynı anda program yazmasının karmaşıklığı, programcıların sağlam ve uzmanlaşmış programları yazabilmeleri için yeniden kullanılabilir, nesneye dayalı program parçalarına erişimlerini gerektirmektedir.
İstemci /sunucu dünyasına giren herkes, bu ortamda iyi araçların eksik olduğunu bilir. Yorumlanan yavaş diller, genel koruma hataları ve büyük tabloları işleyememe, istemci/ sunucu uygulamaları hazırlamaya çalışan büyük firmaları bile zora sokan sorunlar haline gelmiştir.
Delphi, büyük ve karmaşık problemleri bile çözebilen iyi bir istemci/sunucu aracıdır.Çok yetenekli, nesneye dayalı bir dilin gücünden yararlanan gerçek bir derleyicidir. Programcılar, Delphi uygulamalarının yorumlanan dilller kullanan istemci/sunucu araçlarıyla yazılan programlara göre birkaç kez daha hızlı çalışmalarını bekleyebilirler.
Ayrıca, Delphi veritabanı işlemlerini kısa zamanda yerine getirebilmek için Borland Veritabanı Motorunu kullanır. Bu Delphi’nin istemci/sunucu kısmının oluşturulduğu veritabanı araçlarının sağlam ve uzmanlaşmış bir teknolojinin parçaları olduğu anlamına gelir.
PERL:
Perl öğrenmesi kolay bir dildir (yine de bazı programcılar kodlarını anlaşılması çok zor şekilde yazmaktadır. Dünya üzerinde birçok geliştiricisi vardır ve karşılaşılan sorunların çözümünü Internet üzerinden bulmak kolaydır.
Yine aynı sebeple, varolan uygulamaları geliştirmek için, Perl bilen üniversite öğrencileri, mühendisler vb birçok kişi görevlendirilebilir.
CGI ( Common Gateway Interface) uygulamalarında en çok karşılaşılan görevlerden biri olan karakter dizilerinin işlenmesi (string manipulation) için Perl çok güçlü bir dildir.
Kendini kabul ettirmiş olması nedeniyle, Perl için yazılmış birçok modül bulunmaktadır ve bunlar uzun zamandır kullanıldığı için karşılaşılabilen birçok sorunun çözümü test edilmiş ve sağlamlaşmışlardır.
Windows NT'nin dünyada genel yükselişiyle birlikte, Perl/C CGI programlarının karşısına ASP teknolojisi çıkmıştır, ve hızla yükselmiştir. Temelde ASP (Actıve Server Pages), CGI'dan biraz farklı da olsa mantık olarak, yine sunucu tarafında program çalıştırmak amacıyla yaratılmıştı. Ancak, Microsoft'dan memnun olmayan bazı geliştiriciler, ASP'ye karşılık olarak, kaynak kodu açık olarak gelen PHP dilini yaratmışlardır. PHP, kendisinden önceki dillerin en iyi özelliklerini toplaması ve bir programcının bekleyebileceği birçok fonksiyonu hazır olarak sunması nedeniyle, kısa zamanda bir patlama yapmış, ve Netcraft'ın istatistiklerine göre yaklaşık 1,400,000 sunucudan 400,000'inde çalışır olmuştur.

Java :

1995 yilinda alpha ve beta versiyonlarinin cikarildigi bir proglama dili olan Java, World Wibe Webi cansiz bir dokuman sayfasi olmaktan cikarip animasyonlarin yaratilabildigi, kullaniciyla birebir etkilesimli bir ortam haline getirdi. Soz dizimi acisindan C++'i andiran Java, bir programcinin internet uzerinde calisabilen uygulama ya da uygulama bilesenleri yazmasina imkan verir.
Tamamlanmis bir Java portu icin oncelikle bir Java entegre program gelistirme ortami gerekiyor. Hedef platformda da calisma zamanli bir sistemin yaninda, Java destekli bir Web tarayicisi.
Java programlari uygulamalar ve appletler olmak uzere ikiye ayrilirlar. Uygulamalar tek baslarina calisan Java programlari appletler ise destekli bir Web tarayicisi tarafindan calistirilan programlardir. Genelde grafik ortam icin appletler kullanilir.
Java’nın ozellikleri:
Java C++' in nesneye dayali teknolojisini ornek almis, basitlik ve guvenlik icin bazi bolumlerini atmis ama genelde onu daha da gelistirmistir. Java genel olarak nesnelerle ve bu nesnelerin ara birimleriyle calisir.
Java genis kapsamli bir TCP/IP ag yetenegiyle yaratilmistir. Kutuphane yordamlari bilgi alisverisi icin HTTP ve FTP protokollerini kullanarak haberlesebilirler. Bu sayede yazilim gelistirenler ag kaynaklarina kolaylikla ulasabilirler.
Java hem calisma hem de derleme asamasinda hata kontrolu yapar. Bellek kaynaklarini kendisi kontrol eder. Kullanimi sona eren kaynaklari serbest birakir.Bilgi kaybini ve bozulmalarini onler. Java C' deki dizi tanimindan farkli olarak gercek anlamda dizileri kullanir. Bu sayede uygulama gelistirme daha basit ve kolay bir hale gelir.
Java derleyicisi, kodunu platform bagimsiz amac birimi dosyasina (object file) cevirir. uzerinde Java calisma zamanli sistem bulunan herhangi bir makine bu amac kodunu calistirabilir.
Java kaynak kodu, yuksek seviyeli platform bagimsiz byte koduna cevrilir. Bu kod sanal bir makina uzerinde, makina bagimli calisma zamanli hata ayiklayici tarafindan calistirilmak uzere hazirlanir.
C ve C++ gibi dillerde bulunan isaretciler, sistem guvenligini korumak icin javada kaldirilmistir. Java kodu guvenlik amaciyla calismadan once bir cok testten gecer.

Yorumlar

Henuz yorum eklenmedi ilk ekleyen siz olun .Yorum Ekle
b