Ne nedir :

arkadasfan

arkadasfan Yazdı...Öğretmen Olmak Kolay Değil.. Şartları Nedir ?

08 Haziran 2014 Bu içerik 4.421 kez okundu.

Öğretmen olmak için vereceğiniz en kritik karar lise sıralarında alınır. Ortaokuldan sonra liseye geçen öğrenciler, 9. sınıftan sonra alan seçimi yaparlar. Eğer ileride öğretmen olmak istiyorsanız ne öğretmeni olmak istediğinizi aklınızda netleştirmiş olmanız gerekir. 10. sınıfa geçtiğinizde Sayısal(Fen Bilimleri), Eşit Ağırlık (Türkçe-Matematik) ve Sözel(Sosyal Bilimler) alanlarından birini seçmek durumundasınız. Haliyle seçtiğiniz alan doğrultusunda 10. ,11. ve 12. sınıflarda göreceğiniz dersler de farklılık gösterecektir. Örneğin matematik öğretmeni olmak isteyen bir kişi sayısal alanı seçmelidir; aynı şekilde sınıf öğretmeni(ilkokul) olmak isteyen kişiler eşit ağırlık alanını seçmelidir. Hangi branşta öğretmen olmak istiyorsanız o branşın hangi alanda olduğunu öğrenip ona göre, 10. sınıftaki alan seçimini yapmanız gerekir.

12. sınıf bittikten sonra üniversite sınavlarına(YGS ve LYS ) girmeniz gerekmekte. Öğretmenlik fakülteleri 4 yıllık üniversite bölümleri olduğu için hem YGS’ye hem de LYS’ye girip yeterli puanı almak gerekiyor. Birçok üniversitenin çeşitli branşlarda öğretmenlik kontenjanları vardır. Sizler üniversite sınavına giren yüzbinlerce aday ile yarışmak zorundasınız. Eğer üniversite sınavlarından yeterli puanı alırsanız, üniversite tercihi yapmaya hak kazanırsınız. Puanınız doğrultusunda , öğretmenlik bölümünü okumak için böylece üniversiteye kaydınızı yapmış olursunuz. Eğer lise öğretmenliği kazanmışsanız 5 yıl , ortaokul ya da ilkokul öğretmenliği kazanmışsanız 4 yıl üniversite okuyacaksınız. Üniversiteyi başarıyla bitirdikten sonra en zor aşamalardan ikincisi geliyor : KPSS (Kamu personel Seçme Sınavı)

Üniversite sınavını kazanmak ve üniversiteyi bitirip öğretmenlik diploması almakla her şey bitmiyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olmak için üniversiteyi bitirdikten sonra KPSS’ye girmek gerekir. Her öğretmen adayı kendi branşı doğrultusunda KPSS’ye girer , iyi puan almaya çalışır. Eğer MEB, sizin mezun olduğunuz branştan o yıl öğretmen alımı yapacak olursa, almış olduğunuz KPSS puanıyla bu atamalara başvuru yaparsınız. Milli Eğitim Bakanlığı alacağı öğretmen sayısı dahilinde, en yüksek puanlı öğretmen adaylarını seçer. Atanamayanlar ise, bir sonraki yıl KPSS’ye girmek üzere tekrar hazırlanmaya başlarlar.

Evet sevgili öğrenciler, gördüğünüz üzere öğretmen olmak o kadar da kolay bir iş değil. Günümüzde, üniversiteyi bitirip atanmak için bekleyen öğretmen sayısı 150 binin üzerindedir. Bu kadar kişi her yıl, tekrar tekrar KPSS’ye girerek atanmak için yeterli puanı almaya çalışıyorlar. Biz size , öğretmen nasıl olunur , sorusunu yanıtladık. Öğretmen olmaya karar vermek ya da vermemek sizin elinizde.
Aday öğretmenlerde, en az bir yıl fiilen çalışmak, disiplin cezası almamış olmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olma şartları aranacak. Bu adaylar yazılı ve/veya sözlü sınava girmeye hak kazanacak ve başarılı olurlasa öğretmen olarak atanacaklar. Başarılı olamayanlar ise bir başka il veya ilçede görevlendirilerek, bu kişilere bir yıl içinde tekrar sınava girme hakkı tanınacak. Üst üste iki defa sınavda başarılı olamayanlar aday öğretmen unvanını kaybedecek ve memuriyetle ilişiği kesilecek. Uygulama, düzenleme sonrası ilk defa aday öğretmen olarak atananları kapsayacak. Tasarıyla eğitim çalışanlarının özür grubuna bağlı yer değiştirmelerinin yarıl yıl tatili ve yaz tatilinde yapılmasına imkân verilecek.

Öğretmen Olmak İçin KPSS Yetmeyecek!
Liseye geçişte uygulanan Seviye Belirleme Sınavı'nı sene içi yazılıları ağırlıklandıracak yeni bir model ile değiştirecek olan MEB, KPSS'de de aynısını yapmaya hazırlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, YÖK ve ÖSYM ile birlikte geliştirdiği orta vadeli plana göre, bundan sonra öğretmen atamalarında KPSS puanı yetmeyecek. Bu puan, öğretmen adayının, üniversite sınavına giriş puanı, fakültedeki not ortalaması ve stajer öğretmenlikteki başarısı birlikte değerlendirilecek.

FORMASYONA SON

MEB, eski Bakan Ömer Dinçer döneminde başlattığı "Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi" çalışmalarında sona geldi. Geliştirilen stratejiye göre, kapsamlı değişikliklerin yapılacağı eğitim fakülteleri ile okullar arasında işbirliği kurulacak, KPSS ve atama sisteminde revizyona gidilecek.

İşte yeni öğretmen stratejisinin ayrıntıları:

-Pedagojik Formasyon eğitimine son verilecek. Bunun yerine "Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Eğitimi" verilecek. Bu eğitim, 1 yıl süreli tezsiz yüksek lisans seviyesinde olacak. Okul öncesi eğitim öğretmenliği için ise eğitim fakültesi diploması yeterli olacak.

-Lise öğretmenleri eğitim fakültelerinden değil, alan fakülteleri mezunları arasından belirlenecek.

ÜNİVERSİTE PUANI ETKİLİ

-Okul öncesi eğitim ve ilköğretim öğretmen adayları için eğitim fakültesi, lise öğretmenleri için ise alan fakültelerinden mezun olduktan sonra KPSS süreci başlayacak. Bakanlık, strateji kapsamında KPSS'de de bir revizyona gidecek. Kısa vadeli revizyon programına göre, KPSS öğretmen yeterliliklerine göre yeniden tasarlanacak.


-Öğretmenlik programlarını başarılı öğrencilerin tercih etmesi amacıyla bursların artırılması, yurtlarda barınma garantisi gibi teşvik edici araçlar geliştirilecek.

-Küçük yerlerdeki Anadolu öğretmen liseleri, Anadolu lisesine dönüştürülecek.


- Öğretim elemanlarına bakanlık, il milli eğitim müdürlükleri ve okullar ile birlikte proje, araştırma, hizmet içi eğitim ve danışmanlık yapma olanağı verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı gelecek 10 yıl içindeki öğretmen ihtiyacını ve öne çıkan branşları belirledi.

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, öğretmen olmak isteyen üniversite adaylarına bakanlığın en çok ihtiyaç duyduğu branşları dikkate alarak tercih yapmalarını önerdi.

Üniversite tercih döneminde Milli Eğitim Bakanlığı 10 yıl içinde ihtiyaç duyacağı ve öne çıkan branşları belirleyerek internet sitesinde yayınladı.

Bakan Dinçer öğretmen olmak isteyen üniversite adaylarına yayınladıkları ihtiyaca göre tercih yapmalarını önerdi.

Bakanlığın ihtiyaç duyduğu branş listesi şöyle:

1-Rehber Öğretmen,

2-İlköğretim Matematik Öğretmenliği,

3-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği,

4-Türkçe Öğretmenliği,

5-Beden Eğitimi Öğretmenliği,

6-Fen ve Teknoloji Öğretmenliği,

7-Sosyal Bilgiler Öğretmenliği,

8-İngilizce Öğretmenliği,

9-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği,

10-Almanca Öğretmenliği,

11-Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenliği,

12-Müzik Öğretmenliği,

13-Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği,

14-Biyoloji Öğretmenliği,

15-Matematik Öğretmenliği,

16-Coğrafya Öğretmenliği,

17-Kimya Öğretmenliği,

18-Fizik Öğretmenliği,

19-Felsefe Öğretmenliği,

20-Tarih Öğretmenliği.

ETİN BÖLÜMÜNDE YER ALAN DEĞİŞİKLİKLER

Üniversitelerin hangi bölüm mezunlarının öğretmen olabileceği ve öğretmenlerin aylık karşılığı okutabileceği dersler 07 Eylül 2009 tarih ve 80 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ve eki çizelge ile belirlenmekteydi. Kurul, söz konusu bu kararın bazı maddeleri ile çizelgede 05 Temmuz 2012 tarih ve 97 sayılı kararı ile değişiklik yapmıştır.

1-Kararın dayanağı değiştirilmiştir.

Eski hali;

Dayanak

Madde 2 - Bu Esaslar, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ile Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yeni hali;

Dayanak

Madde 2- (Değişik: 05.07.2012 tarih ve 97 sayılı TTKK) Bu Esaslar, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ile Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yorum: 652 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılan 3797 sayılı kanun kardan çıkarılarak yeni dayanak olan 652 sayılı KHK karara eklenmiştir.

2- Karara ?Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programı? tanımı eklenmiştir.

Eski hali;

Tanımlar

Madde 4 - Bu Esaslarda geçen;

k) Pedagojik Formasyon: Bakanlıkça veya Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği çerçevesinde açılan öğretmenlik mesleğine yönelik derslerin yer aldığı programı ifade eder.

Yeni hali;

Tanımlar

Madde 4 - Bu Esaslarda geçen;

k) (Değişik: 05.07.2012 tarih ve 97 sayılı TTKK) Pedagojik Formasyon / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programı: Bakanlıkça veya Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği çerçevesinde açılan öğretmenlik mesleğine yönelik derslerin yer aldığı programı ifade eder.

Yorum: ?Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programı? ibaresi karara eklenmiştir.

3- Atamalarda Dikkate Alınacak Hususlarda değişiklik yapılmıştır.

Eski hali;

Atamalarda Dikkate Alınacak Hususlar

Madde 7 - Öğretmen olarak atanacakların gerekli ve yeterli düzeyde genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon almaları esastır. Bu eğitim süreçlerinden birini tamamlamamış ya da yeterli kredi almamış olanların öğretmen olarak ataması yapılmaz.

Öğretmenliğe; ek çizelgede yer verilen yükseköğretim programlarından en az lisans düzeyinde mezun olanların atanması esastır.

Buna göre;

a) Sınıf öğretmenliğine; yükseköğretim kurumlarının sınıf öğretmenliği ile Üstün Zekâlılar Öğretmenliği programlarından mezun olanlar,

b) İlköğretim alan öğretmenliklerine; yükseköğretim kurumlarının ilköğretim alan öğretmenliği programlarından mezun olanlar,

İlköğretim Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik, Fen ve Teknoloji alan öğretmenlikleri programından mezun olanlarla ihtiyacın karşılanamaması durumunda ise Türkçe alanına Türk Dili ve Edebiyatı; Sosyal Bilgiler alanına Tarih ve Coğrafya; İlköğretim Matematik alanına Matematik; Fen ve Teknoloji alanına Fizik, Kimya ve Biyoloji alan öğretmenlikleri programından mezun olanlar,

c) Ortaöğretim alan öğretmenliklerine; eğitim fakültesi alan öğretmenliği mezunları ile Karar eki Çizelgede yer verilen diğer yükseköğretim programlarından mezun olup Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programını bitirenler ilgili mevzuatı uyarınca öğretmenlik için öngörülen merkezî sınavlardan aldıkları puan esas alınarak, Bakanlıkça alanlara göre belirlenecek taban puanın üstünde puan alanlar arasından puan üstünlüğüne göre atanırlar.

Yeni hali;

Atamalarda Dikkate Alınacak Hususlar

Madde 7 - (Değişik: 05/07/2012 tarih ve 97 sayılı TTKK) Öğretmen olarak atanacakların gerekli ve yeterli düzeyde genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon almaları esastır. Bu eğitim süreçlerinden birini tamamlamamış ya da yeterli kredi almamış olanların öğretmen olarak ataması yapılmaz.

Öğretmenliğe; ek çizelgede yer verilen yükseköğretim programlarından en az lisans düzeyinde mezun olanlar, ilgili mevzuat uyarınca öğretmenlik için öngörülen merkezî sınavlardan aldıkları puan esas alınarak, Bakanlıkça alanlara göre belirlenecek taban puanın üstünde puan alanlar arasından puan üstünlüğüne göre atanırlar.

Ancak ilköğretim Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji alan öğretmenlikleri programından mezun olanlarla ihtiyacın karşılanamaması durumunda Türkçe alanına Türk Dili ve Edebiyatı; Sosyal Bilgiler alanına Tarih ve Coğrafya; İlköğretim Matematik alanına Matematik; Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji alanına Fizik, Kimya ve Biyoloji alan öğretmenlikleri programından mezun olanların ataması yapılabilir.

Yorum: Ortaöğretim alan öğretmenlikleri ile Sınıf öğretmenliğine yapılacak atamalarda dikkate alınacak hususlar madde metninden çıkarılmış olup bunun çıkarılması bir anlam ifade etmemektedir. Çünkü karara ekli çizelgede kimlerin hangi alanlara atanacağı açıkça belirtilmiştir.

4- ?Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programı? ibaresine paralel 8. madde isminde ve içeriğinde değişiklik yapılmıştır.

Eski hali;

Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Eğitimi Olmayanların Atamaları

Madde 8 - Bu Esasların 7 nci maddesinde belirtilen nitelikleri taşıyan potansiyel adaylarla ihtiyacın karşılanamadığı atama dönemleriyle sınırlı olmak ve belirtilen nitelikleri taşıyan adayların atanmalarından sonra gelmek koşuluyla; ek Çizelgede yer verilen yükseköğretim programlarından mezun olanlardan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon programını tamamlamamış olanlar, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda 75 ve daha yukarı puan aldıkları takdirde, pedagojik formasyon eğitimleri daha sonra yaptırılmak üzere alan öğretmenliklerine atanabilirler. Hâlen Devlet memuru olup mezuniyeti itibarıyla eğitim kurumlarına atanabilecek durumlarda olanlardan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon programını tamamlamamış olanların durumu da bu kapsamda değerlendirilir.

Bu şekilde öğretmenliğe atananların pedagojik formasyon eğitimleri adaylık dönemi içinde gerçekleştirilir.

Birden fazla alanda öğretmenliğe başvuru hakkı bulunanların, bu alanlardan birine ait pedagojik formasyon belgesi diğer alanlar için de geçerlidir.

Yeni hali;

Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Eğitimi / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programı Olmayanların Atamaları (Değişik :05/07/2012 tarih ve 97 sayılı TTKK)

Madde 8 - (Değişik :05/07/2012 tarih ve 97 sayılı TTKK) Bu Esasların 7 nci maddesinde belirtilen nitelikleri taşıyan potansiyel adaylarla ihtiyacın karşılanamadığı atama dönemleriyle sınırlı olmak ve belirtilen nitelikleri taşıyan adayların atanmalarından sonra gelmek koşuluyla; ek çizelgede yer verilen yükseköğretim programlarından mezun olanlardan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını tamamlamamış olanlar, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda 75 ve daha yukarı puan aldıkları takdirde, pedagojik formasyon eğitimleri daha sonra yaptırılmak üzere alan öğretmenliklerine atanabilirler. Hâlen Devlet memuru olup mezuniyeti itibarıyla eğitim kurumlarına atanabilecek durumda olanlardan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını tamamlamamış olanların durumu da bu kapsamda değerlendirilir.

Bu şekilde öğretmenliğe atananların pedagojik formasyon eğitimleri adaylık dönemi içinde gerçekleştirilir.

Birden fazla alanda öğretmenliğe başvuru hakkı bulunanların, bu alanlardan birine ait pedagojik formasyon belgesi diğer alanlar için de geçerlidir.

Yorum: tanımlar maddesine eklenen ?Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programı? ibaresine paralel 8. madde isminde ve içeriğinde değişiklik yapılmıştır.

5- ?Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programı? ibaresine paralel 14. madde isminde ve içeriğinde değişiklik yapılmıştır.

Eski hali;

Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programına Alınacaklar

Madde 14 - Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile düzenlenen alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon programlarına, ek çizelgede yer verilen yükseköğretim programlarının hangilerinden mezun olanların alınacağı, öğretmen ihtiyacı çerçevesinde Personel Genel Müdürlüğü ile Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda Kurulca belirlenir.

Yeni hali;

Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programına Alınacaklar (Değişik :05/07/2012 tarih ve 97 sayılı TTKK)

Madde 14 - (Değişik :05/07/2012 tarih ve 97 sayılı TTKK) Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile düzenlenen alan öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programlarına, ek çizelgede yer verilen yükseköğretim programlarının hangilerinden mezun olanların alınacağı, öğretmen ihtiyacı çerçevesinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda Kurulca belirlenir.

Yorum: Tanımlar maddesine eklenen ?Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programı? ibaresine paralel 14. madde isminde ve içeriğinde değişiklik yapılmış yeniden örgütlenen MEB içerisinde adı değişen Personel Genel Müdürlüğü yerine İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü madde metnine işlenmiştir.

6- 2009-2010 öncesinde iş eğitimi lisans programlarında okuyanlar, teknoloji ve tasarım alanına başvurabilecek

Eski hali;

Geçici Madde 4 - 14.07.2005 tarihli ve 192 sayılı Kurul kararı ile 2006-2007 Öğretim yılından itibaren uygulamadan kaldırılan ?İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitimi, Ev Ekonomisi, Ticaret)? alan öğretmenliğine, Karar eki çizelgede kaynak gösterilen yükseköğretim programlarından mezun olanlar ile 2006-2007 Öğretim yılında ilgili fakültelerde bu dersin öğretmenliği için öğrenim görmekte olanların, ?Teknoloji ve Tasarım? alanı öğretmenliğine atanmalarına herhangi bir öncelik tanınmadan devam edilir.

Yeni hali;

Geçici Madde 4 - (Değişik: 05/07/2012 tarih ve 97 sayılı TTKK) 14/07/2005 tarihli ve 192 sayılı Kurul Kararı ile 2006-2007 Öğretim Yılından itibaren uygulamadan kaldırılan ?İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitimi, Ev Ekonomisi, Ticaret)? alan öğretmenliğine, 12/07/2004 tarihli ve 119 sayılı Kurul Kararı eki çizelgede kaynak gösterilen yükseköğretim programlarında 2009-2010 Öğretim Yılı ve daha önceki öğretim yıllarında öğrenim görmekte olup bu programlardan mezun olanların,?Teknoloji ve Tasarım? alanı öğretmenliğine atanmalarına herhangi bir öncelik tanınmadan devam edilir.

Yorum: Önceki metinde yer alan kavram kargaşası bitirilmiştir. ?İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitimi, Ev Ekonomisi, Ticaret)? alan öğretmenliğine, 119 sayılı Kurul Kararı eki çizelgede kaynak gösterilen yükseköğretim programlarında 2009-2010 öncesinde öğrenim görmekte olanlar, ?Teknoloji ve Tasarım? alanı öğretmenliğine atanmalarına herhangi bir öncelik tanınmadan devam edilir.

7- ?Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programı? ibaresine paralel Geçici Madde 7 de değişiklik yapılmıştır.

Eski hali;

Geçici Madde 7

b) Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayan Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü,

Yeni hali;

b) (Değişik: 05.07.2012 tarih ve 97 sayılı TTKK) Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programlarını başarı ile tamamlayan Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü,

Yorum: tanımlar maddesine eklenen ?Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programı? ibaresine paralel Geçici Madde 7 de değişiklik yapılmıştır.

Çizelgedeki değişiklikler sonraki dosyamızda ele alınacaktır.

Üniversite bölüm seçecek öğrencilerin merak ettiği konulardan biri de kimlerin öğretmen olabileceğidir. Öğretmen olmak için hangi vasıflara sahip olmak gerekir? Hangi fakülteleri bitirenler öğretmen olabilir? Her eğitim fakültesini bitiren öğretmen olabilir mi? Bu yazımızda bu sorulara cevap vermeye çalışacağım.

Eğitim fakülteleri dışında okuyan veya mezun olanlar da öğretmen olabilmenin şartlarını öğrenmek istemektedirler.

Bundan yaklaşık 15-20 yıl önce öğretmen olmak için herhangi bir üniversite okumak yeterli iken bugün durum tamamen değişmiştir. 1997 yılına kadar iki yıllık meslek yüksekokullarını bitirenler bile Milli Eğitim Bakanlığına sınavsız bir şekilde başvurarak öğretmen olabiliyorlardı. 1997 yılına kadar her üniversite mezunu öğretmen olarak atandığı için bugün yüzbinlerce öğretmen atama beklemektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı insan kaynakları genel müdürlüğü üniversitelerin hangi öğretmenlik alanı için hangi üniversiteyi okumak gerektiğini burada açıklamıştır. Öğretmeni olmak istediğiniz alanı seçtikten sonra okumanız gereken üniversite bölümleri karşınıza çıkmaktadır.

Öğretmen olmak zor değildir. Önemli olan atanabilmektir. Hangi branşlarda öğretmen ihtiyacını olduğunu öğrenmek için buraya tıklayın. Her Eğitim fakültesini bitiren öğretmen olamamakta, öğretmen olabilmek için ilgili bölümü bitirdikten sonra alan için KPSS’ den yeterli puanı almak gerekir.

KPSS’ den belli bir puan almak öğretmen olmak için yetmiyor. Bazı branşlarda KPSS birincisi olsanız bile atanamazken bazı branşlarda ise atanmak için sınava girmeniz ve birkaç soru cevaplamanız yeterli olmaktadır. Örneğin rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğretmenliği için sınavdan çok az bir puan almanız yeterlidir. Zaten bu yüzden PDR bölümü YGS-LYS’ de hukuk ile yarışmaktadır.

Hangi bölümlerde atamanın kolay olduğunu öğrenmek için ise öğretmen atamaları sonucu oluşan taban puanlara ve öğretmen kontenjanlarına bakmanız gerekmektedir. 2012 yılı Ağustos dönemi atamaları taban puanlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Yorumlar

Henuz yorum eklenmedi ilk ekleyen siz olun .Yorum Ekle
b