Haberler :

arkadasfan

arkadasfan Yazdı...Trafik cezası, MTV ve araç muayene affından nasıl faydalanırım?

22 Kasım 2014 Bu içerik 1.564 kez okundu.

Trafik cezası, MTV ve araç muayene affından nasıl faydalanırım?

11 Eylül 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan torba yasa ile trafik para cezası, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve süresi geçirilen araç muayene borçlarına ait faiz ve gecikme borçlarından vazgeçilerek bu borçlar yeniden yapılandırılıyor. Son başvuru tarihi 1 Aralık 2014 olan bu aftan yararlanmak için adım adım yapılması gerekenler

Özgür Yusuf CEVAHİR / POSTA.COM.TR
6552 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun ile Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Trafik Para Cezası (TPC) ve süresi geçirilen araç muayene borçlarına ait faiz ve gecikme zammı tutarlarından vazgeçilip bunun yerine enflasyon oranında güncelleme yapılarak borç tutarlarında indirimimkanı ile taksit ve kredi kartıyla ödeme kolaylığı sağlanmıştı.

UNUTMAYIN! SON BAŞVURU TARİHİ 1 ARALIK 2014

Konuyla ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından borçlulara gönderilen mektuplardaki bilgilendirme broşürlerinde, hangi borçların otomatik olarak silineceği, hangi borçların yapılandırma başvurusu ile silineceği, borçları yeniden yapılandırmak için hangi kanallarla başvuru yapılabileceği ve taksit imkanları gibi tüm ayrıntıları bulmak mümkün. İşte o broşürdeki ifadeler:
KANUN KAPSAMINA GİREN BORÇLAR

30/04/2014 tarihinden önce;

* Tahakkuk eden MTV ile bu vergiye bağlı gecikme faizi ve zammı ile verg i cezalarından (2014 yılının ikinci taksiti hariç),

* Kesilen trafik para cezaları ve faizlerinden, Karayolu taşıma para cezaları, köprü ve otoyollardan ihlalligeçiş ücreti ve cezalarından, 11/09/2014 tarihi itibarıyla kesinleşmiş olanlar bu Kanunun yapılandırma hükümlerinden yararlanabilecektir.

Ayrıca, 11/09/2014 tarihi itibarıyla zorunlu araç muayenesini geciktirmiş olan araç sahiplerine ait borçlar Kanun kapsamındadır.

KANUNA GÖRE SİLİNECEK BORÇLAR

Yapılandırma Başvurusu Üzerine Silinecek Borçlar:

* MTV'ye ait faiz ve gecikme zammı,

* TPC'ye ait aylık %5 faiz,

* Geciktirilmiş araç muayene ücretlerine uygulanan %5 faiz

(Araç muayenesinin 31/12/2014 tarihine kadar yaptırılması gerekmektedir.)

Başvuru Aranılmadan Silinen Borçlar:

* 31/12/2007 tarihi öncesine ait 50 TL ve altındaki borçlar,

* 31/12/2013 tarihi öncesine ait 12 TL ve altındaki köprü ve otoyollardan ihlalli geçiş ücretleri,* 31/12/2013 tarihi öncesi kesilen aslı 120 TL ve altındaki trafik para cezaları ile bunlara bağlı faizler,

* 31/12/2013 tarihi öncesi, aslı 120 TL ve altındaki Karayolu Taşıma Kanunu uyarınca kiselen cezalar ile köprü ve otoyollardan ihlalli geçiş cezaları

BAŞVURU USULÜ, SÜRESİ VE YERİ
6552 sayılı Kanundan yararlanma başvurusunun 1 Aralık 2014 tarihi mesai saati bitimine kadar yapılması gerekmektedir.

Başvurular;

* Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden internet aracılığıyla,

* MTV yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla

(HATIRLATMA: Taahhütlü posta veya APS ile başvuruda gönderinin postaya verildiği tarih, adi posta kullanilması durumunda ise vergi dairesinin kayıtlarına girdiği tarih başvuru tarihi olacaktır.)

* Bulunulan il veya ilçedeki MTV'yi tahsile yetkili vergi dairelerine / mal müdürlüğüne yapılabilecektir.

Birden fazla araç sahibi olanların her bir araç için ayrı ayrı yapılandırma başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Araç muayenesini süresinde yaptırmamış olanların, 31/12/2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) yetkili muayene istasyonlarına giderek araç muayenelerini yaptırmaları gerekmektedir.

ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ NEDİR? KREDİ KARTINA TAKSİT VAR MI?

ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ
Yapılandırılan borçlannızı tek seferde (peşin) veya taksitle, internet vergi dairesi üzerinden kredi kartıyla veya vergi dairesi vezneleri ile tahsile yetkili bankalara ödeyebilirsiniz.

* Peşin ödeme: 31/12/2014 tarihine kadar yapılabilir. Bu durumda, ödenecek tutara aşağıda belirtilen taksitli ödeme seçenekleri için uygulanacak olan katsayı oranları uygulanmayacaktır.

* Taksitle ödeme: Yapılandırılan tutar aşağıdaki taksit sayısına göre belirlenen katsayı oranları ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenir, ilk taksit tutarı 31/12/2014 tarihine kadar, sonraki taksit ödemeleri ise Aralık 2014 ayını takip eden ikişer aylık dönemler halinde yapılacaktır.

DİKKAT! İLK TAKSİT ÖDEME: 01 - 31 ARALIK 2014

İŞTE ÖRNEK BİR BORÇ YAPILANDIRMA

Örnek: Yapılandırma sonrası 1.000 TL'ye inen vergi borcunun 6 taksitte ödenmesinin seçilmesi durumunda aylık taksit tutarı (1.000x1,05=1.050/6=) 175 TL olacaktır.

İlk taksitin en geç 31/12/2014 tarihine kadar, sonraki taksitlerin Şubat, Nisan. Haziran, Ağustos, Ekim/2015 aylarında ödenmesı gerekmektedir.


Araç muayene ücretlerinde geciktirilmiş her ay için hesaplanan %5 faiz yerine, 11/09/2014 tarihine kadar enflasyon oranında güncelleme, bu tarihten araç muayenesinin yapıldığı tarihe kadar ise her ay için aylık % 1 oranı uygulanacaktır. Bu şekilde borcun faiz yükünde önemli bir azalma sağlanmaktadır.

Örneğin, 16 Eylül 2013'e yapılması gereken muayenenin, Kanundan faydalanılarak 25 Kasım 2014'te yapılmasi halinde 123 TL faiz tutarı yaklaşık 20 TL'ye inmektedir.

UNUTMAYIN SON BAŞVURU TARİHİ 1 ARALIK 2014

Yorumlar

Henuz yorum eklenmedi ilk ekleyen siz olun .Yorum Ekle
b